Rezidenční bydlení ve znamení úspory

Ve druhé polovině ledna představil ministr životního prostředí Martin Bursík rozsáhlý program, který je zaměřen na podporu energetických úspor a ekologického vytápění. Od dubna 2009 tak bude možné zažádat o dotaci pro zateplení domu a výměnu kotle na uhlí za jeho ekologičtější variantu.

Při vzrůstajících cenách elektrické energie se jistě nejeden majitel rezidenčních nemovitosti zamyslí nad tím, kde a jak při jejím provozu ušetřit.

A jaké jsou možnosti? Vytápění domu představuje až 70 procent spotřeby energie domácností. K jejich snížení může významně přispět zateplení domu, díky kterému je možné uspořit náklady o 30 až 50 procent. Dodatečné zateplení budov představuje komplexní úkol, který začíná důkladnou prohlídkou dané budovy se zaměřením na detaily typu pata budovy, atika (tedy střecha) nebo okna a balkony, dále pokračuje vypracováním projektové dokumentace a realizací s dodržením všech předepsaných technologických postupů. „Základem úspěchu je kvalitně zpracovaná dokumentace a dodržení doporučené technologie. Stát by proto měl od žadatele o dotaci požadovat řadu kvalifikačních podmínek, aby ochránil svou investici a zajistil její maximální a šetrné využití,“ říká Jan Štefec z týmu projektového managementu a stavebního poradenství české pobočky King Sturge. Ke kvalifikačním podmínkám můžou například patřit požadavky na kvalitu prací dodavatele dle ISO 9001, certifikace dodavatelů materiálů a jiné.

#####Zateplení a redukce vytápění domu

Jedním z nejčastěji doporučovaných kroků je větší tepelná izolace obvodových stěn a střech, dále také náhrada netěsnících oken za nová s dvojitým či trojitým zasklením, která mají výrazně větší izolační schopnosti. Jen pro ilustraci, v současné době je průměrná spotřeba energie na vytápění metr čtvereční starší nezateplené budovy asi 200 kWh/m2/rok. U nové budovy jde asi o 120 kWh/m2/rok a do roku 2050 se díky technologickému pokroku počítá s dalším snížením až na 50 kWh/m2/rok. V rámci úspor ve vytápění stávající zástavby je třeba zejména omezit nadbytečnou cirkulaci teplé vody, zajistit kvalitní izolaci potrubí pro teplou vodu, optimalizovat regulaci systému vytápění (termoregulačními ventily, hydraulickým vyvážením otopné soustavy) a případně zajistit alternativní větrání s tzv. rekuperací (tj. uzavřeným oběhem vzduchu) či využívat alternativních zdrojů energie (solární, geotermální a další). Spotřebu elektrické energie samozřejmě pomohou snížit úsporné žárovky či zářivky, které jsou účinější a méně energeticky náročné. V dlouhodobém horizontu se bezesporu vyplatí také solární panely či geotermální čerpadla, která mohou zajistit část energie pro provoz domu či jeho vybavení. Počáteční vyšší investice spojená s nákupem těchto zařízení se vrátí velmi brzy, v horizontu již několika let.

#####Nízkoenergetické domy stále táhnou