Rezort dopravy vydal stavební povolení na část dálnice D3

Ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení na úsek dálnice D3 Borek – Úsilné. Stavba by měla být zahájena ještě v letošním roce a hotova do konce roku 2015. Práce na zhruba kilometrovém úseku jsou odhadovány na více než 428 milionů korun. Informovalo o tom ministerstvo.

Součástí stavby budou též dva mosty, položení optických kabelů, kamerový dohled, automatický sčítač dopravy, oplocení či vegetační úpravy. Autorem projektu je Pragoprojekt, zhotovitel vzejde z výběrového řízení.

„Hlavní význam budoucí dálnice D3 rovněž spočívá v propojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech, napojuje Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť a od jihu se předpokládá její napojení na rakouskou rychlostní silnici S10,“ uvedlo. Celá dálnice D3 a rychlostní silnice R3 je mezi Prahou a česko-rakouskou hranicí rozdělena na 12 stavebních úseků.