Software šetří energie v budovách | e15.cz

Software šetří energie v budovách

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Za inteligentní budovy se považují stavby, které mohou automaticky sledovat, co se v nich děje. Vedle standardní bezpečnosti nabývá na významu také sledování, jak stavba hospodaří s energiemi. Efektivitě v tomto směru pomůže vhodná elektronika a software.

V případě efektivního sledování a řízení procesů v budově totiž jde o současné vyhodnocování velkého množství údajů ze stovek čidel a dalších zařízení a jejich „vyladění“ se správným dopadem na provoz budovy. Na evropském trhu je v současnosti pro hospodaření s energií v účelových budovách a malých průmyslových komplexech dostupný programový nástroj Sentron Powermanager společnosti Siemens, který umožňuje systémy snadno realizovat na bázi PC.

#####Spotřebiče pod inteligentním dohledem

Program sleduje, zobrazuje, ukládá a dále vyhodnocuje naměřené hodnoty elektrických veličin včetně spotřeby elektrické energie. Umožňuje tak například zjišťovat špičky v odběru elektřiny nebo detekovat poruchy výrobního zařízení a realizovat preventivní opatření. Jednou z funkcí programu Sentron Powermanager je i sledování připojených spotřebičů. Události a zprávy se uživateli zobrazují na PC, takže může okamžitě reagovat na poruchy.

[file:12604:small:right]

Například v průmyslovém závodě lze optimálně rozvrhnout zapínání velkých spotřebičů tak, aby se nepřekračovala čtvrthodinová maxima, toho lze dosáhnout díky znalosti odběru energie v průběhu čtyřiadvaceti hodin, celého týdne nebo měsíce. Lze tak lépe naplánovat výrobu a také identifikovat zapínání velkého spotřebiče, případně analyzovat problémy s kvalitou sítě. Spotřebu energie lze sledovat v čase podle jednotlivých nákladových středisek budovy a uživatel dostává informace o stavu provozního zařízení, využití provozních jednotek a způsobu, jakým spotřebovávají energii. Vzhledem k tomu lze předcházet špičkám ve spotřebě, a snížit tak celkové výdaje za energii. „Pokud je vše správně nastaveno, analyzují se data o spotřebě pomocí výstupních charakteristik či trendů. Software obsahuje také makra pro export do Excelu, takže uživatel může dostat např. měsíčně grafické znázornění spotřeby energie rozdělené na jednotlivá nákladová střediska, např. hala 1, hala 2, kanceláře, případně podle druhu výroby - kolik se spotřebovalo na vytvoření výrobku A, kolik na vytvoření produktu B,“ říká Luboš Holubec ze společnosti Siemens.

#####Provoz a obsluha nevyžadují experty

K nasazení programu přitom uživateli stačí pouze PC s operačním systémem Windows a měřicí přístroje s komunikačním rozhraním Modbus. Software Sentron Powermanager V3.0 se dodává v různých konfiguracích (licencích) podle počtu měřených míst. O tom, jak rozsáhlý systém hospodaření s energií použije a kolik do něj bude investovat, rozhoduje sám zákazník. Program Sentron Powermanager poskytuje v tomto ohledu široké možnosti - od jednoduché standardní úlohy sledování několika málo měřicích přístrojů až po zcela individuálně řešené zákaznické systémy s až dvěma sty připojenými spotřebiči a rozličnými specifickými funkcemi. Pružný způsob licencování umožňuje daný systém bez ztráty dat kdykoli rozšířit o další funkce nebo zařízení. Volitelně lze řadu funkcí systému zpřístupnit přes internet.

Program Sentron Powermanager lze díky obsáhlému předběžnému nastavení snadno uvést do provozu. Vedle jednoduchého a pohodlného zaznamenávání údajů z multifunkčních měřicích přístrojů a jističů umožňuje software číst a zpracovávat i údaje z jiných zařízení. Údaje se přitom zobrazují on-line v předem připravených tabulkách a lze je snadno dále zpracovávat i archivovat.

Kvalifikační nároky na obsluhu zařízení při využití softwaru Sentron Powermanager nejsou nijak extrémní. Uvedení měřicích přístrojů a komunikačního propojení do provozu nemůže sice laik zajistit - měl by to být pracovník s elektrotechnickou kvalifikací, resp. se znalostmi PC sítí. Základní jednoduchý projekt v Sentron Powermanager by ale již měl zvládnout člověk, který má zkušenosti s instalací softwaru i bez speciálního školení. „Jednotlivé funkce jsou popsány v manuálu, záleží na tom, co vše uživatel potřebuje využít. Vlastní obsluha pak v podstatě obnáší seznámit se s ovládáním zvolených funkcí (např. sledování výsledků maker v Excelu a dokázat je interpretovat), tj. základní počítačová gramotnost. Přístroje Sentron PAC jsou trvale připojeny a fungují podobně jako jiné podobné přístroje,“ vysvětluje nároky na práci se softwarem Luboš Holubec.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery