Stanislav Polčák: Úřad není jen místo, které dává razítka

.

. Zdroj: JUDr. Stanislav Polčák europoslanec, člen EPP Group

Evropská komise opakovaně upozorňuje Česko, že v úrovni digitalizace státní správy máme co dohánět. Pokud jde o užívání a poskytování veřejných digitálních služeb, patří Česko mezi nejméně rozvinuté členské státy.

V digitalizaci musíme opravdu přidat, a poslední rok to jen zdůraznil. Úřady musí být schopné efektivně komunikovat s občany elektronicky, ale koronavirová pandemie upozornila i na přetrvávající problém ohledně absence dostupného a kvalitního internetového připojení. Ve velkých městech tyto komplikace zpravidla nepociťujeme, ale na řadě míst republiky je stále problém s kvalitou internetového připojení, obzvlášť pokud chcete přijímat nebo odesílat větší množství dat. Videomeeting s kolegy si z mnoha obcí při práci z domova dnes zkrátka neuděláte.

Ohledně kvality internetového připojení se snad začíná „blýskat na lepší časy“. V rámci Národního plánu obnovy, jehož cílem je restartování a modernizace české ekonomiky po koronavirové pandemii, budou moci obce čerpat i podporu na zavádění rychlého internetového připojení. Na digitální transformaci má být vyčleněno na 34 miliard korun, které budeme čerpat z unijních fondů.

Jednou věcí je bez debat nutná výstavba kvalitní infrastruktury, druhou věcí je, jak uchopíme samotný proces zavádění digitalizace. Abychom si rozuměli, jsem zastáncem toho, aby po úřadech obíhaly formuláře a data, a nemuseli touto činností ztrácet čas občané. Ve Sdružení místních samospráv ČR digitalizaci státní správy vítáme a podporujeme. Zároveň ale upozorňujeme na to, abychom pod „zaklínadlem“ digitalizace nepřistupovali ke krokům, které v reálu občanům uškodí a obec zatíží dvojí administrativou v papírové i elektronické verzi.

Příkladem může být aktuální návrh stavebního zákona. Ten počítá vedle digitalizace stavebního řízení i s rušením stavebních úřadů v obcích. Digitalizaci vítáme, ale rušení úřadů podle nás povede ke snížení dostupnosti této služby pro občany. Úřad není jen místem, které dává razítka, ať už skutečná, nebo digitální. Úřad je i místem, které by mělo být občanům snadno dostupné, když potřebují poradit. Osobní konzultace se schopným úředníkem, jenž zná místní prostředí, leckdy ušetří obrovské množství času. Toto je v kombinaci s digitalizací řešení pro skutečně efektivní státní správu.

Ohledně digitalizace nás čekají v budoucnu velké změny a měli bychom dávat pozor, abychom spolu s jejím zaváděním ve skutečnosti státní správu neodlidštili a občanům ji nevzdálili. S tímto předsevzetím se pak můžeme pustit do “stíhání” například takového Estonska, které je v digitalizaci vzorem i pro ostatní země EU.

Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu a předseda Sdružení místních samospráv