Stará Role se příští rok změní

Lidovým domem to začalo, garážemi v Jabloňové vše skončí. Přestavba Staré Role na moderní karlovarskou čtvrť.

Rok 2010. Miliony eur mizí v rozryté půdě Staré Role, stejně jako v panelových stěnách zdejších domů. Důvodem je jeden z finančně nejnáročnějších projektů Karlových Varů v novém tisíciletí. Rekonstrukce ulice Závodu míru, revitalizace veřejných prostranství a regenerace sídlišť v území vymezeném ulicemi Svobodova, Okružní a Závodu míru. Dnes už nejde o sci-fi. Obnova Staré Role klepe na dveře, uskuteční se ve dvou etapách. „V první fázi upravíme veřejná prostranství, chodníky, hřiště, parky, vzniknou i nová parkovací místa. Ve druhé části mohou majitelé panelových domů předkládat projekty na investice do technického stavu svých domů, na něž mohou získat až čtyřicetiprocentní dotaci,“ oznámil Tomáš Hybner, náměstek karlovarského primátora.
Vedle rekonstrukce ulice Závodu míru, která si vyžádá sto milionů korun, přijde mezi prvními na řadu sídlištní celek ve Dvořákově ulici. Konkrétně se dočká úpravy stávajících zelených ploch, opravy komunikací a v neposlední řadě řešení parkovacích stání. „Úprava parku je navržena k aktivnímu odpočinku (lesopark - pétanque). Jsou tam plochy dětského hřiště, triková pyramida, vodní plocha u kavárny a propojovací komunikace,“ informoval magistrát prostřednictvím webu.
Úpravou ploch pro parkování vznikne ve Dvořákově ulici 151 parkovacích míst, z toho deset pro imobilní občany.
Zároveň s těmito změnami chce město vyřešit i problematickou lokalitu garáží v Jabloňové ulici. „Jsou černým místem na mapě Staré Role. Provází je problémy jako kriminalita, rušení veřejného pořádku a podobně, proto neuvažujeme o jejich dalším zachování. Postupně budou demolovány,“ řekl mluvčí magistrátu Jan Kopál. Prvořadým úkolem města je teď podle jeho slov vyřešení končících nájemních smluv. „Nájemci, kteří nevyužijí možnosti darovat garáže městu před skončením smlouvy, budou pak muset zajistit jejich demolici a odvoz suti na vlastní náklady,“ uvedl Kopál. Bourání začne také v roce 2010.