Staráme se o úředníky i dělníky | E15.cz

Staráme se o úředníky i dělníky

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Firmy chtějí po správcích svých budov stále komplexnější služby. „Mohou se pak více věnovat vlastnímu byznysu a ušetří náklady,“ říká manažer odboru strategický obchod OKIN FACILITY Tomáš Polák. Podle jeho slov firmy požadují v poslední době stále komplexnější služby, což je prý z hlediska optimalizace nákladů lepší než poptávat jednotlivé služby zvlášť.

Jaké nové trendy vstřebává facility management?

Dříve firmy poptávaly jen technickou správu budov, dnes naši zákazníci požadují čím dál komplexnější služby. Vyčlenit úklid, úpravu trávníků či ostrahu zvlášť znamená poptávat několik firem, což není zrovna efektivní jak z hlediska času, tak i nákladů. Oproti tomu nabídka komplexních služeb docílí požadované efektivity snadněji. Dalším trendem, který lze v současnosti sledovat, souvisí s výstavbou ekologicky šetrných budov. Správa „zelených“ objektů je mnohem náročnější jak na kvalifikaci personálu, tak i z hlediska finančních nákladů. OKIN FACILITY má na tomto poli výsadní postavení, což ostatně dokládá fakt, že jsme jediným facility manažerem všech certifikovaných ekologicky šetrných budov v České republice. Neměl bych opomenout také postupující zavádění kontroly kvality a odměňování na základě objektivních parametrů pomocí KPI a SLA. Pod zkratkou SLA (Service Level Agreement) se skrývá soubor smluv, ve kterých jsou přesně definovány služby, které odběratel očekává. Na základě těchto parametrů se sjednávají výkonnostní ukazatele KPI (Key Performance Indicators), které umožňují promítnout úroveň kvality služby do hodnocení.

Co všechno si lze vůbec představit pod označením facility management?

Cílem je vytvořit odpovídající pracovní prostředí pro zaměstnance. Naším úkolem je tak například zajistit odpovídající teploty v místnostech, kde klient pracuje, provoz poštovních služeb, kompletní chod recepce, ostrahu budovy či přístup zaměstnanců do kantýny a další provozní záležitosti. Tím, že zajišťujeme podpůrné služby, ušetříme našim klientům spoustu času a oni pak mají více času věnovat se vlastnímu core byznysu, díky čemuž zase ušetří značné finanční prostředky. Pojem facility management je často chápán jen jako správa kancelářských budov, což je značně nepřesné. Zajistit odpovídající pracovní prostředí je totiž nutné jak pro úředníka v kanceláři, tak pro pracovníka ve výrobním závodě nebo prodavačku v supermarketu.

Směřuje i tento trh ke koncentraci, či nikoli?

Trh se v zásadě vyvíjí dvěma směry. Největší šanci na úspěch mají samozřejmě největší firmy nabízející komplexní škálu služeb. Ty představují přibližně 60 až 80 procent celého odvětví. Existuje však prostor i pro firmy úzce specializované na jednu službu. Jde většinou o menší společnosti v malých městech, které mají jen jednu či dvě zakázky. Aby však mohly růst, nezbývá jim nic jiného než expandovat do dalších regionů. Pokud naopak chtějí setrvat na stejném území, musejí ke stávajícím službám přidávat další. Výjimečně se na trhu stává, že firma, která outsourcuje podpůrné služby, ukončí spolupráci s poskytovatelem bez náhrady za jiného outsourcera. Mívá to dva důvody -buď klient získá know-how a vše potřebné se naučí, nebo ho nutí propouštět hospodářská krize. Místo toho, aby propustil vlastní zaměstnance, zbaví se raději externího dodavatele a FM činnosti rozpustí pod vlastní kapacity.

Co to přináší klientům?

Pro větší firmy platí obecně, že si mohou dovolit specialistu z řad poskytovatelů FM, v jehož nabídce naleznou servis veškerých služeb. Koncentrace služeb u stabilního partnera má mnoho zásadních předností. Není třeba uzavírat smlouvy na každou službu zvlášť, jelikož stačí jediná, a odpadají tak starosti s papírováním. Smluvní vztah s jedním partnerem zvyšuje úroveň vymahatelnosti a s tím souvisí i větší škála sankcí. Pochopitelně největší výhodou je synergický efekt. Čím větší počet služeb si u nás klient objedná, tím vyšších úspor může dosáhnout. Dalším benefitem může být i systém postupného snižování smluvní ceny u dlouhodobých smluv na tři až pět let.

Jaké jiné okolnosti ovlivňují vývoj v tomto druhu podnikání?

[file:11697:small:right]

Jsou to především legislativní změny jako zvyšování minimální mzdy. Personální náklady tvoří 70 procent všech nákladů firmy poskytující facility management. Dalším prvkem jsou změny ve výši daně z přidané hodnoty. Od ledna příštího roku podnikání zkomplikuje i zařazení ostrahy mezi koncesované živnosti. Pro celý segment facility managementu platí stejný trend jako v ostatních službách. Jde o čím dál více se rozevírající nůžky mezi cenou, kterou je zákazník ochoten zaplatit, a náklady poskytovatele. Náklady jsou buď dané, nebo rostou, nicméně nabízející je nucen své ceny pod vlivem konkurence a hospodářského vývoje neustále snižovat.

Lze těmto problémům předejít nebo je vyřešit?

Zákazník si musí dobře uvědomit, že kvalitně odvedená práce něco stojí. Má samozřejmě možnost vybrat si mezi kvalitou a nízkou cenou. Největším nedorozuměním ovšem předejde ještě před tím, než vůbec začne outsourcovat. Musí se rozhodnout, jaké konkrétní služby potřebuje, spočítat si, za kolik je dokáže zajistit vlastními silami, a v neposlední řadě si ověřit, kolik jej budou služby stát od externího dodavatele. Facility manažerovi musí dát také potřebný čas na přípravu řádné strategie.

Jaká je odpovědnost „správců“ za obhospodařovaný majetek?

V čem se liší správa administrativních objektů, obchodních center a průmyslových areálů?

Většina služeb je pro všechny segmenty stejná, je však přizpůsobena diametrálně odlišným požadavkům. Například úklid probíhá zcela jinak v kancelářích než továrnách. Na rozdíly mezi službami v jednotlivých odvětvích se lze podívat i z jiného úhlu, a to z hlediska využití KPI a SLA. Majitelé objektů náročnějších na správu, jako jsou výrobní závody, vyžadují precizně nastavené parametry poskytovaných služeb. Naopak obchodní centra těchto parametrů nevyužívají téměř vůbec.

Expandujete také na okolní trhy?

Donedávna jsme měli pobočky na Slovensku, Ukrajině, v Bulharsku a ve Švédsku. V letošním roce jsme navíc otevřeli kanceláře v Rumunsku a Polsku. V Polsku se nám dokonce podařilo získat za dva měsíce dva významné klienty - těžební společnost Przedsiebiorstwo Górnicze „SILESIA“ a nově výrobce sportovního zboží NIKE, pro kterého budeme spravovat čtyři značkové obchody. Hlavním důvodem expanze je fakt, že mezi naše zákazníky patří nadnárodní společnosti, které mají pobočky jak v České republice, tak v zahraničí. Výhodou je, že nás klient zná z dřívější spolupráce a ví, co od nás může očekávat. To je například případ ukrajinské pobočky Philip Morris a ERSTE GROUP nebo bulharského ČEZ.

Jak se tam liší podmínky od situace u nás?

K technickým revizím, ale i úklidu potřebujeme jiná osvědčení než u nás. Významnou roli hraje i vyspělost trhu. V České republice, na Slovensku a v Polsku je situace téměř stejná, naopak v Bulharsku povědomí o oboru není na vysoké úrovni. Firmy poptávají spíše jednotlivé služby než integrované řešení. Obecně je situace na východě na úrovni českého trhu před pěti či deseti lety.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video