Staroměstské hody: do krojů a na věž

Michalské slavnosti nabídly pohled na město z kostelní věže.

Jednu z mála možností podívat se na Staré Město z výšky čtyřiceti metrů využili účastníci Michalských slavností. Tradiční hody s právem trvaly ve městě od čtvrtka do neděle 23. až 26. září a mnozí krojovaní si nenechali ujít výstup na věž rozestavěného kostela, která bývá přístupná jen při mimořádných událostech. A mezi ně staroměstské hody podle místních rozhodně patří.

„Slavnosti se letos vydařily, jsme spokojení,“ konstatoval místostarosta Radoslav Malina. Hlavním dnem byla sobota, kdy hodová chasa složená z desítek krojovaných párů vyzvedávala v rodných domech své stárky. Průvod pak pokračoval k radnici, kde účastníci žádali starostu o povolení pořádat hody.

Další den krojovaní ještě po slavnostní mši svaté obešli několik ulic, kvůli dešti ale organizátoři následující program přesunuli pod střechu. V zaplněném sále diváky bavila Staroměstská kapela nebo cimbálová muzika Harafica z Hradiště.