Státní orgány vypisují veřejné zakázky na nových e-tržištích | E15.cz

Státní orgány vypisují veřejné zakázky na nových e-tržištích

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Od začátku července letošního roku vypisují státní orgány povinně veřejné zakázky na nových e-tržištích. Nový systém by měl celý proces zadávání těchto zakázek zrychlit a zefektivnit. Oznámila to společnost Gemin.cz

Povinnost vypisovat zakázky malého rozsahu na vybrané komodity nad 50 000 Kč na nových e-tržištích mají ústřední orgány státní správy a jim podřízené organizace. Služeb elektronických tržišť však mohou dobrovolně využít i ostatní subjekty veřejné správy, jako jsou například územní samosprávné celky. V budoucnu bude využívání nového systému s největší pravděpodobností povinné i pro ně. Využívání nových tržišť je navíc finančně výhodné, na rozdíl od starého systému jej totiž hradí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a nikoli samotní uživatelé.

Na začátku celého procesu stojí vyplnění registračního formuláře. „E-tržiště podporuje vyplňování údajů prostřednictvím informačního systému ARES,“ uvedl David Horký ředitel e-tržiště Gemin.cz, které jako první získalo koncesi od ministerstva. „Pokud je zadavatel veden v tomto systému, může si automaticky vygenerovat data do formuláře a nemusí všechny kolonky vyplňovat jednotlivě,“ dodal Horký. Pro registraci a další užívání e-tržiště je nutné mít zřízený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Pokud zadavatel tento podpis nevlastní, měl by si ho ještě před registrací zajistit.

Pro samotné zadání veřejné zakázky do e-tržiště je opět nutné vyplnit jednoduchý formulář, který obsahuje důležité údaje, jako je lhůta pro podávání nabídek, předpokládaná hodnota nabídky či druh zadávacího řízení. To má osm druhů, mezi něž patří otevřená a uzavřená výzva, minitendr či zjednodušené podlimitní řízení. Vyhodnocení nabídek probíhá na základě předem stanovených kritérií. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší cena, výsledné pořadí pak mohou ovlivnit i další dílčí kritéria.

Elektronická tržiště také umožňují bezplatné vypisování e-aukcí, což znamená velkou úsporu nákladů pro ty zadavatele, kteří si až dosud museli pořizovat vlastní aukční systémy. E-aukce začíná otevřením virtuálního prostoru aukční síně, zahájením aukčního kola pak dodavatelé mohou začít podávat své nabídky. V průběhu aukce má dodavatel možnost aukci prodloužit, přerušit či úplně zrušit. V odůvodněných případech může také některé dodavatele z účasti na aukci vyloučit. Aukčních kol může být několik, k uzavření aukční síně dochází po přiřazení výsledků z posledního kola k odpovídajícímu zadávacímu řízení.

Zájemcům, kteří si s novým systémem nevědí rady a nevyznají se v legislativě, nabízí nová e-tržiště několik možností, jak získat potřebné informace. Využít mohou hromadných školení či individuálního zaškolení šitého přímo na míru. Se svými dotazy se také mohou obrátit na centrum klientské podpory, a to jak telefonicky, tak prostřednictvím e-mailu. Mnoho důležitých informací naleznou také na webových stránkách samotných elektronických tržišť.

Základní služby nových e-tržišť hradí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, za využívání nadstandardních služeb si však zadavatelé připlatí. Seznam těchto služeb se u jednotlivých e-tržišť liší, k nejběžnějším patří školení, napojení na spisovou službu a možnost vypisovat veřejné zakázky v hodnotě do 5000 Kč. „K aditivním službám našeho e-tržiště se řadí například možnost vytvoření číselníku komodit, ale také import již hotového číselníku z ekonomického informačního systému samotné instituce. S číselníkem pak mohou zadavatelé pracovat při definici předmětu veřejné zakázky,“ vyjmenovává Horký.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video