Stavebnictví a software | E15.cz

Stavebnictví a software

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Využití výpočetní techniky a různých typů technického zařízení, které jsou řízeny prostřednictvím programů, tvoří dnes zcela běžnou a v podstatě nezbytnou skutečnost ve všech oborech lidské činnosti. Stavebnictví není výjimkou.

Ve stavebnictví se můžeme setkat s mnoha programy, které zefektivňují a optimalizují jednotlivé procesy či výpočty a které nám mohou ulehčit práce v celém procesu výstavby od přípravy a zpracování projektu až po výslednou realizaci stavby. Podle konkrétní činnosti lze vybírat mezi stavebními softwary z oborů:

Architektura - návrhy staveb a infrastruktury, řešení interiérů, návrhy zahrad, vizualizace, design

Projektování - zpracování projektové dokumentace:

* software pro zpracování výkresové části projektové dokumentace
* statika stavebních konstrukcí - výpočet a posouzení konstrukcí (betonové, zděné, ocelové, dřevěné)
* návrh technického zabezpečení budov a inženýrských sítí (vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, elektrotechnika)
* geodetický software - geodetické plány, mapovací práce
* geotechnický software

Projektové řízení - rozpočty a kalkulace, ceny materiálů a prací, harmonogram, databáze, správa projektů

Zde uvedené jsou jen vybrané základní programy, s nimiž se lze setkat nejčastěji. Existuje řada dalších softwarových systémů mnoha společností pro řešení inženýrských otázek. Mnoho firem dnes také nabízí své programy, které jsou k dispozici široké veřejnosti.

Nejrozšířenějším softwarem pro zpracování projektové dokumentace všech typů stavebních konstrukcí jsou CAD programy (AutoCAD) od společnosti Autodesk nebo Nemetschek Allplan. Tyto programy, které lze dále rozšířit pomocí různých nadstaveb (CADKON), umožňuje ve 2D nebo 3D architektům a projektantům zpracovat jejich návrhy, vizualizace, simulovat a případně i analyzovat praktické fungování. Obsahuje nástroje pro vytváření výkazů a vyhodnocování, nástroje pro dokončování výkresové dokumentace a pro tvorbu detailů, které jsou pro správnou realizaci objektu nezbytné. Součástí nabídky Autodesk jsou nadstavby pro projektování technického zařízení budov.

#####Rozdělení programových systémů

Projektová dokumentace, zvolená technologie výstavby i cena stavby se odvíjejí od návrhu jejího konstrukčního řešení nosných prvků, proto jsou statické výpočty důležitou součástí ve stavebním procesu. Statika se zabývá analýzou různých typů zatížení (tíha všech částí stavby, lidí, vybavení, sníh, vítr), určením účinku kombinace zatížení na konstrukce a následnou analýzou konstrukce tak, aby vyhovovala relevantním požadavkům. Výstupem statického výpočtu je hospodárný a bezpečný návrh konstrukce po celou dobu její životnosti. Se složitými výpočty při dimenzování a posuzování konstrukčních prvků nám jsou nápomocni programové systémy zaměřené na konkrétní konstrukční problém. Na trhu nabízené softwarové systémy jsou rozděleny na jednotlivé moduly, přičemž základem je výpočet zatížení a výpočet vnitřních sil na konstrukci. Lze si vybrat, zda je zapotřebí výpočet prutových konstrukcí ve 2D rovině nebo výpočty prostorových 3D konstrukcí. Pro dimenzování a posouzení konstrukcí jsou programy dále rozděleny na moduly podle zvoleného materiálu (beton, dřevo, zdivo, ocel). K statickým softwarům se řadí např. programy společnosti FINE, spol. s r. o., která nabízí i program pro zakládání staveb a geotechniku. Stavebním softwarem pro statické výpočty se zabývají dále společnosti Ing. Software Dlubal, RIB stavební software nebo SCIA CZ. Firma Construsoft nabízí program Tekla Structures jako komplexní řešení stavebních konstrukcí ve fázi plánování včetně statických výpočtů, řešení detailů, výpisů materiálů, výrobní dokumentace nebo modelů během všech etap projektu ve 3D.

Přestože nebývá objem geodetických prací zásadní položkou v rozpočtu staveb, jejich důležitost a přímá provázanost s kvalitou díla je nesporná. Měřická technika, technologické postupy a zobrazovací technologie doznaly v posledních letech výrazných změn. 3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ je systém umožňující převést vybraný reálný objekt do podoby počítačového virtuálního modelu, který lze přenést do CAD systému. Např. systémy Groma, GEUS nebo SierraSoft jsou určeny ke komplexnímu zpracování geodetických dat od surových údajů přenesených z totální stanice až po výsledné seznamy souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu.

Pro ty, kteří chtějí sofistikovaně řešit projekty pro vnitřní instalace a inženýrské sítě, je na výběr z řady programů pro dimenzování potrubí pro kanalizaci, vodu i plyn, návrh šachet, projektování uličních vpustí a dalších technologií v této oblasti. Na stránkách www.wavin-osma.cz je přístup k těmto programům po zaregistrování dokonce zdarma. Software je určen pro plánování vnitřních vodovodních instalací, radiátorového a podlahového vytápění nebo výpočet tepelných ztrát budovy. Na návrh řešení inženýrských sítí je zaměřen kromě již zmiňovaného programu CADKON mimo jiné i program AutoPEN, který lze nejen zakoupit, ale i pronajmout pouze na určitou dobu.

#####Pomoc při řízení staveb

Důvodů, proč využívat programy pro řízení staveb, je řada. Každý, kdo zpracovává větší množství dat, tráví spoustu času při jejich následném rozklíčování a zpracování. Propracovaný stavební software umí práci zefektivnit a zpřehlednit, čímž se získá velká úspora času. Proto jsou na trhu programy, které jsou vytvořené přímo na základě potřeb a požadavků jejich uživatelů. Softwary pro řízení staveb jsou vhodné především pro firmy a úřady z oblasti stavebnictví, které se zabývají jakoukoli fází stavební výroby od plánování a investičních záměrů přes výběrová řízení a projektování až po samotnou realizaci a dodávky materiálů.

Přináší velkou pomoc jak investorům, tak i dodavatelům a projektantům. Tyto softwary určené pro řízení staveb (např. program Aspe od firmy Valbek, spol. s r. o.) fungují jako jestřábí oko, které poskytne souhrnný přehled o všech plánovaných a realizovaných stavbách. Na začátku slouží pro sestavení rozpočtu připravované stavby potřebné pro výběrové řízení. V průběhu realizace projektu pomáhá sledovat skutečné a plánované náklady, časový plán a případné změny. Na konci stavby podává ucelený přehled o celém projektu. Jednoduše tak lze sledovat, zda práce postupují podle harmonogramu, zda jste v souladu s rozpočtem a získáte přehled o proběhlých platbách. Program je rozdělen do několika modulů podle různých kategorií prací, čímž může každá část přípravy používat pouze ty nástroje, které z Aspe opravdu potřebuje. Jedná se například o moduly: výrobní plán, kalkulace, harmonogram, realizace, controlling nebo souhrnný rozpočet.

Strukturu programu Stavební podnik firmy PCSOFT Náchod lze rozdělit do několika částí na ceníky, kalkulační základnu prací, kalkulaci rozpočtu, zpracování zakázek a fakturaci. Umožňuje pracovat s ceníkem a katalogem materiálů a prací umožňujícím zpracování kalkulace cen veškerých souvisejících položek. Výstupem je tisková sestava se zpracováním fakturace. Systém programu je maximálně otevřený s možností aktualizace vlastních cen prací a materiálů, které vycházejí z kalkulace podle podmínek vaší firmy.

#####Program na oceňování prací

Na trhu je řada programů zaměřujících se na oceňování stavebních prací. Např. systém euroCALC od společnosti Callida, která se specializuje na oceňování již přes 20 let, slouží především k vytváření rozpočtů, poptávek, vyhodnocování nabídek a ke všem činnostem, které souvisejí se stavebními zakázkami. Systém umožňuje stanovovat a sledovat náklady stavby od investičního záměru přes výběrové řízení až po detailní kalkulaci nákladů a celkové ekonomické vyhodnocení. Jelikož každá profese ve stavebním procesu vyžaduje od těchto systémů něco jiného, je tento program rozdělen podle zaměření uživatele (např. velká nebo menší a střední stavební firma, developerské firmy, projekční firmy). Velkého pomocníka v tomto programu najdou jak rozpočtáři, kteří potřebují efektivně vytvářet rozpočty, sdílet zakázky a oceňovací podklady, tak i stavbyvedoucí, kteří musejí kontrolovat vývoj na stavbě a přímo ze stavby přistupovat k zakázkám a zjišťovat průběh odčerpaných finančních prostředků. Systém je uzpůsoben i pro manažery, kteří dávají přednost rychlému získávání průřezových informací o všech zakázkách, koordinaci výběrových řízení a dalších přesných údajů pro strategická rozhodnutí.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video