Studenti zbavili komunisty moci i sídla | e15.cz

Studenti zbavili komunisty moci i sídla

Wojnar Petr

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
První vysokoškoláci přišli do Karviné těsně po revoluci. A dodnes se učí v budově, ve které předtím sídlili komunisti.

Před více než dvaceti lety si nejprve lidé s klíči v ruce vycinkali konec komunistické nadvlády. A studenti, kteří změny vedli, pak v Karviné komunisty nahradili i v jejich sídle. Současní studenti vysoké školy v Karviné možná ani netuší, že budova jejich školy sloužila před revolucí právě místní komunistické elitě. Vždyť když komunisté opouštěli se sklopenými hlavami svůj velín, dnešní studenti nosili ještě plíny. Po revoluci hledalo město využití pro sídlo okresního výboru KSČ postavené s obrovskými náklady postavené sídlo. V roce 1990 došlo i na ankety mezi lidmi, a ti rozhodli, že budova bude sloužit obchodně-podnikatelské fakultě.
S tím souhlasili i odborníci. Na východ od Ostravy bylo jen několik netechnicky založených fakult. Navíc po revoluci zoufale chyběli vzdělaní odborníci pro sféru marketingu, managementu, financí, bankovnictví a informatiky.

Skromné začátky

„Po mnoha jednáních rozhodl 17. září 1990 Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně o založení Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné, která byla součástí této univerzity,“ píše v publikaci Pět let Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné Jan Steiner. Začátky karvinského vysokého školství byly skromné. Zprvu se studenti mohli věnovat pouze bakalářským oborům.
„Fakulta měla 206 studentů denního studia a pětadevadesát studentů při zaměstnání. Disponovala třemi katedrami s čtyřiadvaceti interními a dvaadvaceti externími zaměstnanci,“ píše Steiner. V roce 1991 se obchodně-podnikatelská fakulta stala součástí nově utvořené Slezské univerzity se sídlem v Opavě, a spadá pod ni dodnes.

Prestiž rostla

V roce 1993 absolvovali první 143 studenti bakalářského studia. Během let se nabídka studia zvyšovala, přibývalo studentů a rostla prestiž školy. „Cílevědomé úsilí vedení školy i vyučujících připravilo fakultu ke zřízení vyššího magisterského studia některých specializací. Rozrůstal se pedagogický sbor, počet kateder, prohlubovala se kvalifikační skladba vyučujících, vědecko -výzkumná činnost, rozvíjely se kontakty s jinými vysokými školami a s výzkumnými institucemi doma i v zahraničí,“ podotkl Steiner. V roce 1995 škola vypustila do světa první více než stovku inženýrů. Na fakultě se začali vzdělávat i starší lidé, a to díky cyklu přednášek v Univerzitě třetího věku. V současnosti má Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné přibližně čtyři tisíce posluchačů. Přednáší jim více než stovka učitelů a vědeckých pracovníků na čtrnácti katedrách. Dnes je z fakulty docela velká škola. Za dvacet let existence absolvovalo bakalářské obory skoro 1700 osob, magistrů absolvovalo ještě o tisícovku více.

Autor: Wojnar Petr

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery