TESCO SW pomůže s evidencí a správou majetku v nemocnici | E15.cz

TESCO SW pomůže s evidencí a správou majetku v nemocnici

Společnost TESCO SW letos v březnu úspěšně dokončila v Pardubické krajské nemocnici (PKN) první etapu zavádění svého informačního systému FaMa+, který podporuje realizaci centrálního dispečinku pro řízení vnitřních požadavků v nemocnici (tzv. service desk) a jejich následné zpracování v rámci provozních útvarů.

Společnost TESCO SW letos v březnu úspěšně dokončila v Pardubické krajské nemocnici (PKN) první etapu zavádění svého informačního systému FaMa+, který podporuje realizaci centrálního dispečinku pro řízení vnitřních požadavků v nemocnici (tzv. service desk) a jejich následné zpracování v rámci provozních útvarů.

[file:6637:small:right]

Realizace 1. etapy projektu probíhala společně s rozsáhlým paralelním zaváděním dalších nových informačních systémů v PKN od června 2009. Na jeho implementaci se podílelo 5 členů projektového týmu za podpory dalších pracovníků olomoucké firmy. Implementované řešení umožňuje zefektivnit a zkvalitnit vybrané podpůrné procesy v nemocnici, zrychluje přenos informací mezi jednotlivými organizačními složkami a vytváří standardizované vstupy pro řízení kvality a manažerské rozhodování.

Projekt kromě podpory procesů centrálního dispečinku pokrývá oblast evidence a správy zdravotnických prostředků v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb. (například vedení evidence v požadované struktuře, přikládání informací o vydání prohlášení o shodě, podpora hlášení a evidence nežádoucích příhod, sledování opakovaných činností apod.) a oblast vedení operativní evidence drobného hmotného majetku včetně jeho přesunů.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!