Trendy ve stavebních materiálech pro hrubou stavbu | E15.cz

Trendy ve stavebních materiálech pro hrubou stavbu

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Základní otázkou, kterou se zabývají budoucí investoři rodinných nebo bytových domů, je volba vhodného konstrukčního systému pro hrubou stavbu. Při výběru je třeba vyhodnotit mnoho parametrů jednotlivých stavebních systémů a materiálů na základě požadavků kladených na nosnou konstrukci a funkci objektu.

Kromě nosnosti (pevnosti) patří mezi důležité parametry pro rozhodování rychlost a jednoduchost výstavby, dnes velmi sledované tepelné vlastnosti s ohledem na energetické úspory, odolnost proti požáru a samozřejmě v neposlední řadě je rozhodující i cena pro konečného zákazníka. Výběr konstrukčních materiálů, které představují zhruba 10–20 % z celkové ceny domu, zásadně ovlivní komfort bydlení, zdraví uživatelů objektu a náklady na jeho provoz po celou životnost objektu. Všechno ostatní v budově lze po čase snadno vyměnit, nosnou konstrukci však jen s obtížemi.

Na výběr je řada konstrukčních materiálů, ze kterých můžeme vybírat. V základním dělení je můžeme rozdělit na:

* Keramické – cihelné zdivo
* Betonové (pórobetonové) tvárnice, prefabrikáty
* Betonové a železobetonové monolitické stěny (např. do ztraceného bednění)
* Dřevěné (sendvičové) konstrukce
* Speciální a kombinované materiály (dřevocementové tvárnice, hliněné cihly apod.)

#####Stavební materiály mají stále lepší parametry

Výrobci stavebních materiálů díky vývoji pokrokových technologií přicházejí každý rok na trh s novými nebo inovovanými již ověřenými materiály a stavebními prvky se stále lepšími parametry. Mezi zajímavé novinky patří například kanadský stavební systém Quad Lock (www.quadlock.cz) na bázi ztraceného bednění z polystyrenových panelů. Tento systém je úspěšně používán v mnoha zemích světa již od roku 1994, ale na český trh se dostává až nyní. Jeho nespornou výhodou je nízký součinitel prostupu tepla (U = 0,07–0,28 W/m2K podle tloušťky zdi). Mimořádně flexibilní systém Quad Lock sestává ze čtyř základních komponentů – panelů, spon, rohových výztuží a plechových zakládacích a ukončovacích U profilů. Jádrem stavby je železobetonová konstrukce, oboustranně izolovaná polystyrenem. Mezi výhody stavění ze systému Quad Lock patří kromě ceny i rychlost a jednoduchost výstavby. Hrubá stavba jednoho poschoďového běžného rodinného domu se dá postavit do týdne. Ze stavby je minimální odpad, který lze dále recyklovat. Jednoduché jsou i dokončovací práce, neboť veškeré instalační sítě lze vyřezat běžným ulamovacím nožem.

Dalším novým stavebním sendvičovým systémem je LEGOTHERM společnosti Betonové stavby – Group s. r. o. (www.betonstavby.cz), jehož základem je tvárnice vyrobená z mezerovité vibrolisované liaporbetonové směsi, která je doplněná vložkou z polystyrenu. Jedná se o obvodové tepelněizolační (sendvičové) zdivo tloušťky 365 mm, které je sladěno s vnitřním nosným i nenosným zdivem, prefabrikovanými překlady a v neposlední řadě stropní panelovou konstrukcí. Součinitel prostupu tepla je 0,22 W/m2K. Veškerý sortiment se vyrábí zcela novou výrobní technologií, která umožňuje produkovat přesné výrobky pro zdění na minimální tloušťky celoplošně nanášeného lepidla. LEGOTHERM je možné použít pro objekty až do výšky 4–5 podlaží. Základním materiálem použitým pro výrobu stavebních prvků LEGOTHERM je mezerovitý liaporbeton vyrobený z výhradně přírodních materiálů (expandovaný jíl, křemičitý písek, popř. kamenná drť, cement a voda). Již při výrobě se do obvodového zdiva vkládá izolace z tvrzeného polystyrenu o tloušťce 120 mm, čímž vzniká základní konstrukční sendvičový prvek bez nutnosti dodatečného zateplení v nízkoenergetickém standardu.

#####Univerzální využití tvárnic

Ekonomické řešení pro pasivní stavby nabízí společnost H+H Česká republika (www.hplush.cz). Jedná se o přesnou pórobetonovou tvárnici H+H Thermoblock s integrovanou izolací. Se součinitelem prostupu tepla U = 0,12 W/m2K je tvárnice Thermoblock vhodná pro objekty s vysokými nároky na úspory energie (tepelněizolační vlastnosti). Tepelná izolace je vlepena přímo mezi dvě části pórobetonové tvárnice a je opět součástí výrobku bez nutnosti dodatečného zateplování. Tvárnice Thermoblock spolu s tvárnicemi Greenblock tvoří ucelený a cenově dostupný program určený pro energeticky úsporné stavby. Pórobeton je silikátový kompozit, pro který jsou charakteristické makropóry vytvořené přímo v jemnozrnné maltě.

Pro výrobu pórobetonů se používají čtyři základní druhy surovin, ke kterým se přidává voda. Základními druhy surovin jsou pojivo (vápno a cement), jemně mletá plniva (křemičité látky, popílek), plynotvorné a pěnotvorné látky a pomocné suroviny (sádrovec, anhydrit). Pro zájemce o zdicí prvek z pórobetonu může být řešením volba tvárnice Ytong Theta společnosti Xella CZ, s. r. o. (www.xella.cz). Jedná se o velmi lehkou masivní tvárnici s výbornými tepelněizolačními parametry. Stěna z tvárnic Ytong Theta o tloušťce 500 mm díky jedinečnému součiniteli prostupu tepla U = 0,18 W/m2K opět nevyžaduje žádné dodatečné zateplení ani pro nízkoenergetické domy.

Společnost MFC – MORFICO s. r. o. (www.morfico.cz) uvedla na trh novou generaci tepelněizolačních tvárnic systému IZOBLOK s použitím izolace z tvrzené PIR (polyisokyanurátové) pěny. Smícháním mineralizované smrkové štěpky, cementu a vody vznikne „dřevobeton“, který se v ocelové formě vibrolisu tvaruje do dutinové tvárnice, která slouží jako ztracené bednění pro výplňový beton a nosič vložené tepelné izolace. Výrobce udává součinitel prostupu tepla 0,15 W/m2K pro tvárnice o tloušťce stěny 350 mm s PIR izolací (140 mm). Stejná tvárnice s EPS izolací má U = 0,24 W/m2K.

#####Montovaný skelet urychlí výstavbu

Novinkou letošního roku v oblasti výstavby rodinných domů je systém SKELETSYSTEM GOLDBECK společnosti GOLDBECK Prefabeton s. r. o. (www.prefabeton.cz

Příznivcům přírodních materiálů je určen nový systém pro dřevostavby NATURHOME od společnosti KnaufInsulation (www.knaufinsulation.cz). Systém NATURHOME s izolací NATUROLL s ECOSE® Technology vyniká svými tepelnými vlastnostmi, požární bezpečností a ochranou proti hluku. Za přednosti lze považovat i uváděnou jednoduchost a tím menší pracnost a cenovou dostupnost. Obliba dřevostaveb pro své výborné vlastnosti v poslední době stále roste a v podstatě každá specializovaná firma na jejich výstavbu využívá svou technologii pro konstrukci domu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video