U Tupadel? To nikdo nenajde

Lidé z Tajanova chtějí, aby i na katastru nemovitostí byla jejich obec vedena jako Tajanov u Klatov.

Bydlíme v Tajanově. V Tajanově u Klatov, říkají lidé z obce vzdálené pouhé dva kilometry od Klatov. Pokud je ale někdo hledá prostřednictvím katastrálních map, pod tímto názvem je nenajde. Tajanov je tu totiž veden s přídomkem u Tupadel. Kdo zná Tupadla? „Je to přání zdejších lidí. Když někdo hledá v katastrálních mapách, objeví se Tajanov u Tupadel. Jenže kdo zná Tupadla? Mnohem logičtější by byl název Tajanov u Klatov. Na všech jiných dokumentech je uváděn přídomek u Klatov,“ říká Miroslav Karnet z Tajanova. Lidé z Tajanova se proto obrátili na radní v Klatovech. „Ptali jsme se na katastrálním úřadu, zda se dá něco udělat,“ vysvětluje tajemník klatovské radnice Miroslav Šafařík.

Podle Stanislava Žofky, zástupce ředitele Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, nejsou lidé z Tajanova bez šance. „Stačí si podat žádost na změnu názvu, kterou dotyční pošlou na adresu Katastrálního úřadu v Klatovech. U žádosti musí být také vyjádření obecního výboru. Pokud není, dodatečně se požaduje. Pak se žádost přeposílá na Český úřad zeměměřický a katastrální, který rozhodne, jestli žádosti vyhoví,“ vysvětluje Žofka. Tajanovští se pak dozvědí, jestli uspěli. Změna názvu se totiž odsouhlasí, jen pokud k tomu jsou závažné důvody. Přídomek u Tupadel dostala obec Tajanov zřejmě někdy v sedmdesátých letech. Podle ředitele Katastrálního úřadu v Klatovech Zdeňka Kalčíka byla tehdy vydaná směrnice, podle které měl být název každého katastrálního území v republice jedinečný.

A protože tehdy patřil Tajanov obcí do Tupadel, zrodil se název Tajanov u Tupadel. Občas chtějí změnu Tajanovští nejsou zdaleka jediní, kdo si změnu názvu v katastru přejí. I když podle Zdeňka Kalčíka nejsou žádosti tak časté. „Za patnáct let své praxe si pár změn pamatuji,“ přiznává Kalčík. „Například katastrální území Liška se přejmenovalo na Pušperk. Tím se vrátili ke starému původnímu názvu. Obyvatelé Kozčína zase chtěli Kovčín. A obec Chlístov se měnila na Chlistov,“ dodává Kalčík.