Úsporám energie ve stavebnictví brání sami stavaři. Zatím mohou. | E15.cz

Úsporám energie ve stavebnictví brání sami stavaři. Zatím mohou.

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Za osm let zažije české stavebnictví skutečnou revoluci. Od roku 2020 totiž vstoupí v platnost evropská směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II), podle níž se budou moci stavět pouze domy s téměř nulovou spotřebou energie.

Za osm let zažije české stavebnictví skutečnou revoluci. Od roku 2020 totiž vstoupí v platnost evropská směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II), podle níž se budou moci stavět pouze domy s téměř nulovou spotřebou energie.

Čeští odborníci proto připravili akční plán, který by měl stavebnictví na tuto změnu připravit. Upozorňují především na neznalosti a nutnost dalšího vzdělávání odborníků – projektantů i stavebních firem. Východiskem Implementačního akčního plánu Platformy pasivních domů (IAP) je zavádění energeticky úsporných standardů do stavební praxe postupně. „I dnes již snadno technicky dostupný a ekonomicky výhodný nízkoenergetický standard totiž dokáže oproti běžné stavební praxi ušetřit až 35 % nákladů na vytápění. Je proto ekonomickým nesmyslem stavět podle postupů z minulého století. Pasivní domy jsou navíc nejsnazší cestou, jak se dostat k téměř nulovému standardu, který od nás Evropská unie požaduje,“ říká Jan Bárta z Centra pasivního domu, které se na přípravě akčního plánu podílelo.

V celé Evropě dnes na provoz budov padne téměř 40 % z celkové spotřeby energie. Implementace směrnice EPBD II do českého prostředí by se podle akčního plánu měla opírat o tři základní pilíře: lepší vzdělávání, vývoj stavebních materiálů a postupů a udržitelný rozvoj v oblasti pasivních domů. Zlepšené vzdělávání má přitom podle odborníků zcela zásadní vliv na to, jestli se podaří stanovené cíle splnit. Absolventi se dnes totiž podle nich s problematikou energeticky úsporné výstavby často setkávají až při konkrétních návrzích či realizacích. „Je proto nezbytně nutné začlenit nové vzdělávací moduly, zaměřené především na technické zařízení budov s nízkou spotřebou energie, nejen do vysokoškolských, ale už i středoškolských učebních plánů. Po dokončení školy by pak mělo automaticky navazovat celoživotní vzdělávání pod vedením profesních organizací,“ upozorňuje Bárta.

„Podle Českého statistického úřadu jsou u nás téměř čtyři miliony bytů s průměrnou roční spotřebou tepla 120 kWh/m2. Pasivní domy by tuto spotřebu dokázaly snížit až o 90 %. Každá pasivní bytová jednotka zároveň dokáže oproti běžné novostavbě ušetřit ročně až čtyři tuny emisí CO2, oproti starší zástavbě to může být i dvojnásobek,“ dodává Bárta. Evropská směrnice EPBD II, která od roku 2020 povolí pouze stavbu budov s téměř nulovou spotřebou, by měla být v ČR schválena letos v červenci.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video