Ústecko doplácí na útlum těžby uhlí | E15.cz

Ústecko doplácí na útlum těžby uhlí

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ústecký kraj, jehož severozápadní hranice tvoří současně i státní hranici se Spolkovou republikou Německo, sousedí na severovýchodě s Libereckým krajem, na západě s krajem Karlovarským a z malé části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem.

Hospodářský význam kraje je historicky dán značným nerostným bohatstvím, zejména rozsáhlými ložisky hnědého uhlí uloženými nízko pod povrchem. Pokles těžby uhlí, restrukturalizace podniků, útlum výrob i zemědělství mají za následek nejvyšší míru registrované nezaměstnanosti. V Ústeckém kraji se v období budování socialismu realizovala rozsáhlá bytová výstavba reprezentovaná především panelovými sídlišti, typickými pro celý kraj. Tento typ bytů, tedy byty na panelových sídlištích, z hlediska tržní ceny nejcitlivěji reaguje na změnu ekonomických podmínek a propad cen, který je nejvýraznější u nejméně atraktivních lokalit. Navíc se v kraji nachází řada lokalit, které se potýkají s problémy etnického a sociálního rázu. Všechny tyto faktory se odrážejí i v úrovni cen bydlení, což můžeme dobře pozorovat na cenách porovnatelných standardních bytů, které jsou v Ústeckém kraji jedny z nejnižších v celé České republice. Průměrná cena bytů v Ústeckém kraji se v současné době pohybuje kolem 600 tisíc korun. Nejlevnější byty v kraji lze pořídit v Krupce, již za 226 tisíc korun, nebo v Jirkově, kde porovnatelný standardní byt koupíte již za 290 tisíc korun. Milionovou hranici za standardní byt přesahují pouze byty v Litoměřicích a Roudnici nad Labem, a to především díky poloze těchto měst vně severočeské konurbace na hlavním železničním tahu spojujícím Prahu a Drážďany.

#####Výrazný pokles cen už od roku 2008

*

Institut regionálních informací, s. r. o. (IRI)

Dlouhodobě sleduje vývoj tržních cen bytů ve vybraných městech České republiky. Informace o realitním trhu jsou získávány z inzerce v tisku a na internetu. Celkové vyhodnocení cen je prováděno jednou ročně, vždy 15. listopadu. Kromě tohoto vyhodnocení jsou zpracovávány dílčí závěrky vývoje cen v krajských a okresních městech za jednotlivá čtvrtletí. V Praze je vyhodnocení údajů prováděno každý měsíc. Pro sběr a vyhodnocení cen nemovitostí vypracoval Institut regionálních informací vlastní metodiku s využitím standardní jednotky, kterou je starší byt I. kategorie s podlahovou plochou 68 metrů čtverečních v běžné, nikoli okrajové poloze (standard IRI).

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video