Úvaly-Hostín: od vizí k realitě | E15.cz

Úvaly-Hostín: od vizí k realitě

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Na začátku byly vize a plány, jež během sedmi let příprav získávaly stále reálnější podobu. A lokalita, která se svými 70 hektary představuje nejvýznamnější rozvojovou plochu města Úvaly u Prahy. Projekt Úvaly-Hostín pokročil z fáze příprav do fáze výstavby.

Pro potenciální zájemce o energeticky úsporné bydlení v ojedinělém developerském projektu příměstského bydlení, který myslí na budoucnost obyvatel, bude v první části výstavby připraveno 12 rodinných domů a 22 bytů. Stavební práce již odstartovaly, dokončení 1. etapy je plánováno na podzim 2014.

#####Koncept společenské odpovědnosti

Neméně důležitým kritériem byla i dopravní dostupnost po železnici. Z Úval jezdí vlak ve špičkách každých 15 minut a za 25 minut jste v centru Prahy na Masarykově nádraží, což je rychleji než z většiny okrajových částí Prahy metrem. Na jihovýchodním okraji Úval tak má vzniknout živý městský organismus. Příjemné prostředí pro zhruba 2500 lidí.

#####Spolupráce developera s městem

Vzhledem k tomu, že se v průběhu několika let zvýší počet obyvatel Úval téměř o polovinu, existovalo riziko, že nová část obce zahltí tu původní. Developerovi se však podařilo nalézt společnou řeč se starousedlíky i jejich představiteli. Nabídl totiž městu oboustranně výhodnou spolupráci (technická infrastruktura, rozšíření školy, podpora spolků), a dokonce finančně přispívá na rozvoj Úval.

„Na začátku nám místní nestavěli slavobrány. Jsem však rád, že jsme nakonec s městem našli společnou řeč a převedli ji do dohod, které obě strany plní,“ říká Tomáš Ctibor. Cíl je jasný: vytvořit živý organismus – integrální součást města, které má spoustu aktivit a velký potenciál do budoucna.

#####Promyšlený urbanismus

Základní urbanistická koncepce a projekt první fáze vznikl pod vedením ateliéru Headhand architekta Petra Hlaváčka. Jednotlivé dílčí čtvrti navrhovaly další architektonické týmy – Jiran Kohout architekti, Hynek Novák – Lewis and Hickey, A. LT architekti, K2, ABM a Mikoláš Vavřín.

Již od začátku bylo hlavní myšlenkou developera společně s architekty vytvořit skutečně funkční novou městskou část s vlastní infrastrukturou a kompletní občanskou vybaveností, s dostatkem veřejných ploch a zeleně. Vznikne tak množství charakteristických a různorodých čtvrtí, s nimiž se obyvatelé mohou identifikovat.

„Hned od začátku jsme s developerem měli podobnou představu, jak by měla nová čtvrť vypadat. Zejména co by mělo být její součástí, aby mohla fungovat samostatně, ale zároveň se bez problémů začlenila do současných Úval. Mělo by vyrůst neokázalé, avšak originální městečko, které harmonicky kombinuje tradiční a moderní prvky architektury a vytváří pestrý ráz zástavby. Hostín se tak stane příjemným místem, kde se život odehrává nejen uvnitř domů, v předzahrádkách a zahradách, ale také v obytných ulicích se stromořadími, v uličkách a na pláccích, kde si kluci mohou zahrát fotbal,“ říká o projektu architekt Petr Hlaváček.

Velký důraz byl kladen na zeleň, která je důležitou součástí celého projektu a přirozeně navazuje na okolní přírodu. Její začlenění do projektu s nadstandardním podílem 61 % z celkové plochy tak nejen vizuálně obohacuje celý obytný prostor, ale také poskytne ideální prostředí pro sport a odpočinek budoucích obyvatel. Dalších 21 % území tvoří veřejné plochy a jen 18 % zastavěné plochy.

#####Městečko pro všechny

Projekt přirozeně navazuje na stávající zástavbu a vytváří multifunkční urbanistickou strukturu. Návrh usiluje o maximální využití potenciálu cenného území; svým měřítkem doplňuje dnešní Úvaly v jejich charakteru příjemného a obytného městečka. Jsou zde navrženy kapacitně odpovídající objekty občanské vybavenosti (mateřské školy, první stupeň základní školy, sportoviště, veřejné prostory či obchodní plochy), které budou budovány postupně v rámci jednotlivých výstavbových částí.

V jednotlivých etapách výstavby počítá projekt se všemi typy bydlení – od solitérních rodinných domů přes řadové rodinné domy až po bytové domy s různými typy dispozic (u bytů 1+kk až 4+kk včetně mezonetů, u rodinných domů 3+1 a 4+1). Ceny bytů začínají na 1 695 000 Kč včetně DPH, ceny rodinných domů na 4 945 000 Kč včetně DPH.

#####Architektura udržitelného rozvoje

„V době, kdy jsme začali o projektu přemýšlet, nebyla ještě otázka udržitelného rozvoje u nás příliš známá, ale jeho zásady již od počátku vstupovaly do návrhu projektu,“ tvrdí Tomáš Ctibor. Ke spolupráci developer přizval ing. Jiřího Tencara, Ph. D., spoluautora hodnoticí metodiky SBToolCZ pro bytové stavby, a společně s architekty pak vypracovali optimalizaci konceptu projektu tak, aby plně respektoval zásady udržitelného rozvoje.

„Pod pojmem architektura udržitelného rozvoje si u nás ještě stále hodně lidí představuje zejména nízkoenergetické nebo ekologické bydlení. Nicméně je to téma daleko širší, které kromě environmentální stránky stojí na dvou dalších pilířích: sociálním a ekonomickém. Z širšího urbanistického hlediska sem však patří i lokalita,“ objasňuje využití zásad udržitelného rozvoje Jiří Tencar. „Projekt Úvaly-Hostín tato kritéria respektuje ve všech směrech a nabízí budoucím obyvatelům komfortní bydlení nejen s nízkými provozními náklady, ale i s promyšlenou strukturou soukromých, poloveřejných a veřejných ploch, s důrazem na sociální vztahy a bezpečnost, s nadstandardním množstvím zeleně v architektonicky přívětivém městečku… Ten koncept nabízí opravdu příjemné místo pro život.“

*

Pod britskou vlajkou

Díky akvizici nizozemské společnosti Middle Europe Investments (MEI) britskou investiční společností Palmer Capital na přelomu února a března došlo ke změně správce rezidenčního projektu Úvaly-Hostín. Spolu s ním převzala společnost Palmer Capital správu majetku, který vlastní celkem devět nizozemských fondů se zaměřením na střední a východní Evropu. Celková hodnota zhruba stovky komerčních nemovitostí, z nichž se převážná většina nachází v Česku, je 232 milionů eur.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video