V Jeruzalémě našli prý nejstarší doklad biblického Betléma

Starověká hliněná pečeť dokazující existenci Betléma

Starověká hliněná pečeť dokazující existenci Betléma Zdroj: Profimedia.cz

Starověkou hliněnou pečeť s nápisem Betlém odkryli archeologové v Jeruzalémě. Asi 2700 let starý předmět je prý dosud nejstarším artefaktem, na kterém je biblické město zmíněno, a podle odborníků citovaných agenturou Reuters dokládá, že existovalo dávno předtím, než proslulo jako tradiční místo narození Ježíše Krista.

„První starověký předmět, který představuje jasný důkaz existence města Betlém zmiňovaného v bibli, byl nedávno objeven v Jeruzalémě,“ uvedl podle AFP izraelský památkový úřad.

Podle šéfa oddělení vykopávek Eliho Šukrona je to poprvé, kdy se jméno města objevilo na na předmětu z této doby. Název Betlém je na pečeti o průměru asi 1,5 centimetru vyveden starověkým písmem používaným pro zápis hebrejštiny v období existence prvního židovského chrámu (asi 1006-586 před naším letopočtem).

Starověká hliněná pečeť dokazující existenci BetlémaStarověká hliněná pečeť dokazující existenci Betléma | Profimedia.czStarověká hliněná pečeť dokazující existenci Betléma

Podle agentury DPA se na třech řádcích na pečeti nachází slova „v sedmém“, „Betlém“ a „pro krále“. Údajně šlo o zásilku, kterou v sedmém roce své vlády poslal nějaký betlémský král do Jeruzaléma. Jméno panovníka ale zatím jasné není.

Betlém je poprvé zmíněn v první knize biblického Starého zákona Genesis jako místo, kde byla pohřbena Ráchel, manželka jednoho z praotců izraelského národa Jákoba. Nový zákon Betlém coby údajné rodiště Ježíše Krista lokalizoval na jih od Jeruzaléma do oblasti dnešního Předjordánska.