V přípravě jsou zásadní legislativní změny | E15.cz

V přípravě jsou zásadní legislativní změny

V různých stadiích přípravy jsou významné změny současné legislativy, které se dotknou i realitního trhu. Na finálním znění novel a nových zákonů se většinou zatím ještě pracuje na ministerstvech, ale některé záměry již mají konkrétní podobu. Jednou z nejvýznamnějších a nejvíce diskutovaných připravovaných změn je novela stavebního zákona.

Komplexní novela stavebního zákona se připravuje od poloviny roku 2008. Činnost stavebních úřadů má být zefektivněna podle principu „jedna stavba – jeden úřad – jedno rozhodnutí“. Předložení návrhu vládě se plánuje na září letošního roku. Novela by měla být účinná nejdříve v průběhu roku 2012. S novelou stavebního zákona věcně souvisí novela zákona o vyvlastnění. Ta má zejména urychlit vyvlastňovací proces, aniž by tím však byla dotčena ústavní ochrana vlastnického práva. Vyvlastnění by nemělo být blokováno sporem o výši náhrady. Případný spor o výši náhrady by byl určován v samostatném procesu. Účinnost vyvlastnění by nebyla závislá na vyřešení tohoto sporu. Na ministerstvu pro místní rozvoj je také připravována novela zákona o vlastnictví bytů, jejíž konečný návrh by měl být předložen vládě v květnu. Účinnosti by novela měla nabýt ještě letos.

#####Změní se zápis do katastru i daň z nemovitostí

Vláda nyní projednává také návrh novely zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí. Předmětem této novely je zejména zavedení nového institutu poznámky spornosti. Novela také zavádí povinnost podávat návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu pouze na stanovených formulářích. Dále zvyšuje správní poplatek za podání návrhu na povolení vkladu na dvojnásobek. Výhledově má vláda v plánu navrhnout zrušení obou dosavadních katastrálních zákonů (zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrálního zákona). Oba zákony by měly být nahrazeny jedním novým katastrálním zákonem.

Účinnost této změny se však předpokládá až v roce 2013. Očekávaná novela devizového zákona je již projednávána v parlamentu. Novelou má být zrušeno omezení nabývání jakýchkoli nemovitostí (včetně zemědělské půdy a lesů) v ČR cizinci. V souvislosti s úpravami daňového systému nyní parlament projednává novelu zákona o dani z nemovitostí. Touto novelou má být zejména zvýšena sazba daně z nemovitostí. Výhledově (bez určení ani předpokládaného data nabytí účinnosti) se však počítá s přijetím zcela nového zákona o dani z nemovitostí. Již na počátku roku 2013 by měl nabýt účinnosti zcela nový zákon o dani z převodu nemovitosti, který by měl částečně nahradit současný zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

#####Změny v dalších zákonech

Ve vládě se dále projednává novela insolvenčního zákona, jejímž cílem je omezení bezdůvodného podávání insolvenčních návrhů. Další novela projednávaná parlamentem má umožnit popření přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení i věřitelům. Dále se připravuje například nový zákon o službách spojených s bydlením, nový zákon o hluku, nový zákon o ochraně ovzduší a nový zákon o ochraně zemědělského půdního fondu.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud