Ve Velké Hleďsebi se chystá výstavba nové části obce | e15.cz

Ve Velké Hleďsebi se chystá výstavba nové části obce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Obec Velká Hleďsebe již od roku 2006 realizuje projekt revitalizace bývalých vojenských kasáren v Klimentově. Na základě projektu Opravdu Nový Klimentov zde bude vybudována moderní část obce, slibující kvalitní, příjemné a zdravé prostředí pro své obyvatele.

Součástí revitalizace kasáren je také připravovaná výstavba vědecko-technického parku s názvem Technopark Klimentov, která by měla být zahájena přibližně v polovině roku 2010. Nově vybudovaný Technopark Klimentov přemění obec ve významné centrum výzkumu, vývoje a inovativního podnikání v Karlovarském kraji. „Převodem majetku bývalých kasáren v Klimentově byla naše obec postavena před náročný úkol poradit si s rozsáhlým areálem, jehož revitalizace bude vyžadovat značné úsilí a nemalé prostředky. Dnes již mohu říci, že během několika let intenzivních příprav vznikaly kvalitní podklady, které v nejbližší době umožní zahájení stavebních prací na vědecko-technickém parku a nastartují přerod starých kasáren na novou část obce,“ řekl starosta obce Jiří Bytel.

#####Nové bydlení až pro 2600 obyvatel

V rámci přípravy revitalizace vojenského areálu a myšlenkového naplnění celé koncepce se obec Velká Hleďsebe účastnila v letech 2006–2008 mezinárodního projektu MISTER (Military and Industrial SiTEs Reuse) spolufinancovaného z iniciativy Evropského společenství programu Interreg IIIB CADSES. V rámci tohoto projektu vznikly studie komplexně řešící předpoklady a aktivity přeměny celého území. Další zcela zásadní krok učinila obec Velká Hleďsebe založením své vlastní rozvojové společnosti Klimentovské a. s., která soustřeďuje svoji činnost na aktivity spojené s projektem Opravdu Nového Klimentova.

Území o rozloze 55,2 hektaru bude postupně přeměněno v novou část obce s kapacitou až pro 2600 obyvatel. Noví obyvatelé budou moci v areálu bydlet, podnikat, pracovat, vzdělávat se i využívat služby ve zdravotnictví, lázeňství a dalších navazujících oborech. Iniciační fází přeměny celého území je výstavba Technoparku Klimentov. Příprava první etapy tohoto projektu byla zahájena v červnu roku 2009. Ukončení výstavby a zahájení provozu technoparku je plánováno na červen roku 2012.

#####Vytvoří se podmínky pro výzkum a vývoj

Cílem výstavby Technoparku Klimentov je přivést do území perspektivní ekonomické činnosti. Ty nastartují poptávku po navazujících službách a bydlení, a tím posílí atraktivitu zbytku území pro soukromé investice. Bez nich je celková revitalizace bývalých kasáren nereálná. Technopark Klimentov je oborově zaměřen na výzkum a vývoj nových materiálů založených na využití anorganických koloidních částic. Vytvoří tak podmínky a infrastrukturu pro výzkum, vývoj a inovace. V rámci budovaného areálu vznikne podnikatelský inkubátor se zázemím, které umožní aktivní a praktickou podporu začínajících podnikatelů a také vznik a zakládání nových inovativních firem. Náklady na výstavbu první etapy se mají pohybovat kolem 423 milionů korun.

Pracovní tým společnosti Klimentovská a. s. podal žádost o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace, programu Prosperita, v celkové výši 300 milionů korun. Vybudovaný vědecko-technický park bude v majetku Klimentovské a. s., jejímž jediným vlastníkem je obec Velká Hleďsebe. Záměr vybudování vědecko-technického parku je realizován s využitím dalších dotačních programů Evropské unie. Jde o Projekt FREE (From REsearch to Enterprise – Od výzkumu k podnikání) realizovaný v letech 2008–2011 v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Projektu FREE se společnost Klimentovská a. s. účastní spolu s dalšími šesti zahraničními partnery. Celkový objem finančních prostředků vynaložených na tento projekt je 225 tisíc eur, z nichž dotace ERDF činí 85 procent.

#####Postaví se desítky nových bytů a domů

Strategickým cílem projektu Opravdu Nový Klimentov je zajištění životaschopnosti a prosperity revitalizovaného území cestou vytváření příznivých podmínek pro rozvoj hospodářských aktivit spojených s inovativním podnikáním zaměřeným na uplatňování nejnovějších vědecko-technických poznatků a na výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou. Očekává se, že nově vybudovaný vědecko-technický park pomůže zatraktivnit území, resp. celý region, nejen pro místní obyvatele a podnikatele, ale přispěje i k přílivu nových obyvatel a podnikatelských subjektů do blízkého okolí. Na území bývalých kasáren vyroste také moderní obytná čtvrť se 173 rodinnými domy a 560 novými byty. Její součástí bude mimo jiné komplexní veřejná infrastruktura zahrnující obchody, administrativu, sociální služby, školství, kulturu i sport.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video