Veletrh FOR WASTE ukáže i možnosti recyklace stavebních odpadů

Efektivní nakládání s komunálním odpadem, ekologicky nebezpečnými odpady či se zbytky po stavebních pracích představí 7. ročník mezinárodního veletrhu FOR WASTE. Akce se uskuteční od 18. do 22. září 2012 v PVA EXPO PRAHA souběžně se stavebním veletrhem FOR ARCH. Oznámila to společnost ABF.

Moderní technologie například dokážou vyrobit vláknobeton ze stavebního, demoličního odpadu nebo recyklovat silniční asfalt. „Novým fenoménem 21. století se stal recyklační průmysl. Zvyšující produkci odpadů dokážou vyspělé země recyklovat na cenné suroviny,“ říká manažerka veletrhu FOR WASTE Simona Urbánková. „Návštěvníci se mohou seznámit s tradičními i moderními technologiemi, vybavením pro komunální služby, zpracováním a recyklací odpadu,“ doplňuje.

Především pro zástupce měst a obcí je určena expozice společnosti REFLEX Zlín, která nabízí podzemní sklolaminátové kontejnery. Firma představí také kontejnery se spodním výsypem, s okny, na bioodpad a zapuštěné ve schránce vymývaného betonu. Kovovými podzemními a polopodzemními kontejnery se bude prezentovat společnost MEVA. Zkušenosti s nakládáním s městským odpadem bude prezentovat společnost Pražské služby, která obsluhuje desítky vozů na sběr odpadu v hlavním městě.

Významným problémem pro města a obce se stává bioodpad, jež budou muset dle připravované novely Ministerstva životního prostředí povinně třídit a minimalizovat jeho množství. Tímto tématem se zabývá občanské sdružení Ekodomov a na veletrhu představí výsledky dotazníku, který ukáže příklady třídění v různých lokalitách ČR. Novinkou v oblasti zpracování bioodpadu budou první české dřevěné vermikompostéry, tedy zpracování bioodpadu z domácností pomocí žížal. Podle jejich výrobce, společnosti KOKOZA, je lze umístit do bytu, kanceláře nebo na balkon či terasu.

Na veletrhu nebudou chybět ani další vystavovatelé působící v oblasti ekologie, ochrany životního i pracovního prostředí, čištění a zpracování odpadních vod, ekologického a ekonomického úklidu.