Vlastní bydlení s vůní lesa | E15.cz

Vlastní bydlení s vůní lesa

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Otázku na téma bydlení musí řešit dříve či později každý z nás. Někdo byt zdědil, někdo je rád za byt na sídlišti a někdo chce mít vlastní dům. Kdo si zvolí třetí možnost, ten si však musí odpovědět na mnoho otázek. Například z čeho, jak a za kolik dům postavit.

Pokud jste rozhodnutí, že chcete stavět nový dům a máte koupený pozemek, je nejvyšší čas položit si otázku: Z jakého materiálu by měl být? Při volbě vhodného konstrukčního systému pro hrubou stavbu je třeba vyhodnotit mnoho parametrů jednotlivých stavebních systémů a materiálů na základě požadavků kladených na nosnou konstrukci a funkci objektu, ale také požadavků na komfort a styl bydlení. Je třeba přihlédnout například i k přístupovým podmínkám k pozemku a jeho velikosti. Dříve používané plné pálené cihly byly v průběhu času nahrazeny různými (děrovanými) cihelnými bloky, pórobetonovými tvárnicemi nebo dřevěnými (sendvičovými) konstrukcemi. Ze všech konstrukčních systémů prošly montované dřevostavby za posledních několik let největším pokrokem a poptávka po domech, ve kterých je nosná konstrukce ze dřeva, neustále roste.

Přestože se s dřevostavbami můžeme setkat stále častěji a jejich realizací se zabývá již řada stavebních firem nabízejících různé technologie jejich výstavby, mnoho budoucích stavitelů stále váhá a jistě se najde i mnoho jejich odpůrců. Příčinou toho mohou být nechvalné reference z již postavených dřevostaveb, které ve většině případů byly způsobeny špatným projektem, nekvalitním či neodborným provedením nebo přílišnou úsporou na kvalitě stavebního materiálu. Správně fungující dřevostavba je závislá na vhodném řešení a správném provedení konstrukčních detailů spolu s použitými kvalitními materiály. Při výběru je třeba důkladně se seznámit s nabídkou konstrukčních řešení, konkrétními stavebními systémy dřevostaveb a jednotlivými materiály, které se u stavebních firem liší. Obecně se sice dřevostavby vyznačují charakteristickými vlastnostmi, které si můžeme vyhodnotit, ale výsledný efekt je u každé realizace velmi odlišný. Při výběru je tedy třeba vyhodnotit každou součást konstrukce jednotlivě, avšak s ohledem na celkovou funkčnost objektu.

#####Proč dát přednost dřevěné konstrukci

Svoje výhody a nevýhody má však každý dům, ať je ze dřeva, cihel, nebo betonu. Každý z nás má také své požadavky a očekávání od svého obydlí. Důvodů, proč zvolit právě dům s dřevěnou nosnou konstrukcí, je mnoho. Naproti tomu najdeme i důvody, proč lidé setrvávají u tradičních zděných domů, které vzbuzují dojem větší stability, bezpečí a delší životnosti. Podívejme se, jaké hlavní argumenty vedou majitele dřevostaveb k rozhodnutí mít dům právě ze dřeva.

Jedním z hlavních důvodů, proč se řada lidí rozhodla postavit si dřevostavbu, je rychlost výstavby. Jedná se sice o výhodu podstatnou v krátkodobém horizontu, ale přesto jistě nezanedbatelnou. Podle zvolené konkrétní technologie můžete už během jednoho dne vidět základní tvar vašeho domu a běžně se během dvou až tří měsíců můžete stěhovat do nového bydlení. S touto výhodou nemusíte platit zbytečně úroky na hypotéce nebo prozatímní pronájem bytu. Při výstavbě není potřebný (mimo základy) mokrý proces, nejsou nutné žádné technologické přestávky, které prodlužují stavbu. Na druhou stranu, rychlost vlastní výstavby nedává moc prostoru na změny během samotné realizace. Vše musí být naplánováno a promyšleno předem v přípravné fázi projektu. Rychlost výstavby s minimální závislostí na počasí umožňuje výstavbu i během zimních měsíců. Stavba zděného domu se naproti tomu může protáhnout na rok až dva.

Druhou často zmiňovanou výhodou jsou výborné tepelné vlastnosti dřevostaveb. Současné trendy individuální bytové výstavby kladou důraz na minimální energetickou náročnost rodinných domů a stále se zvyšující náklady na vytápění domu tento trend jednoznačně podporují. Je zřejmé, že k prosperitě dřevostaveb přispěl právě velký pokrok v izolačních materiálech spolu s výrobky z aglomerovaného dřeva na bázi velkoplošných materiálů, jako jsou desky z orientovaných štěpek OSB, sádrovláknité nebo dřevovláknité desky. Výborných izolačních vlastností lze docílit s významně tenčími obvodovými stěnami v porovnání se zděnými stavbami. Přidanou hodnotou je také fakt, že při stejném obestavěném prostoru poskytují více využitelné plochy než zděné konstrukce.

Mezi hlavní faktory při rozhodování o výběru domu patří také cena. Uvádí se, že cena dřevostaveb je až o 20 % levnější. Těžko lze tento fakt potvrdit nebo vyvrátit, neboť cena se odvíjí od konkrétního projektu a požadavků investora. Vzhledem k bezesporu lehčí konstrukci, snadnější manipulaci, a především rychlejší výstavbě by se na ceně ušetřené položky na lidskou práci a dopravu měly projevit. Nezanedbatelné jsou i nízké provozní náklady na bydlení. Dřevostavby lze také snadněji a rychleji adaptovat podle měnících se provozních požadavků v průběhu jejich užívání.

#####Ekologické parametry

Často se také můžeme setkat s názorem, že se jedná o ekologickou stavbu v souladu s přírodou. Dřevo je jediný stavební materiál, který má pasivní bilanci CO2 (skleníkových plynů), to znamená, že v celém životním cyklu ho více absorbuje během svého růstu, než při zpracování na stavební materiál vyprodukuje. Energie spotřebovaná na výstavbu zděného objektu je neporovnatelně vyšší než u dřevěného. Dřevo je sice přírodní materiál, ale pro využití v konstrukcích je třeba jej chemicky ošetřit proti škůdcům a zvýšení odolnosti vůči ohni. Dnes prodávané ochranné nátěry nejsou nebezpečné a díky možnosti využití přírodních a ekologických materiálů jsou dřevostavby vhodné i pro alergiky. Dřevostavby obecně nabízejí příjemné vnitřní klima s optimální tepelnou pohodou prostředí a stabilitou vnitřní relativní vlhkosti prostředí. Tepelná pohoda prostředí je zajištěna vysokou mírou tepelné izolace, kde ekonomicky vytápíme rovnou vnitřní objem vzduchu bez nutnosti ukládání tepla do masivních konstrukcí. Vzhledem k menší tepelné setrvačnosti je umožněna optimální termoregulace s rychlými přechody teploty z jednoho požadovaného tepelného režimu do druhého, bez nároků na zvýšené množství energií.

#####Zdánlivé nevýhody dřeva

Při zjišťování informací o dřevostavbách narazíte i na diskutované nevýhody dřevěných staveb. Nejčastěji dále jmenované nevýhody přetrvávající z dávných předsudků a neznalostí moderních postupů a materiálů jsou dnes již neopodstatněné a snadno řešitelné. Dnešní dřevostavby již rozhodně nepředstavují provizorní a méněcenný způsob bydlení.

[file:13702:small:right]

Mezi hlavní argumenty kritiků dřevostaveb patří špatná akumulace tepla. Problém rychlé změny teplot lze eliminovat silnou vrstvou izolace nebo rekuperací tepla. Správně navržený topný systém s flexibilní regulací udržují spotřebu i výrobu tepla v rovnováze. Spolehlivým trikem je i začlenění akumulačních prvků do dispozice objektu, jako je například betonová mazanina v podlahách či vyzděné příčky. Proti přehřátí jsou v létě velkým pomocníkem předokenní rolety, které brání teplu proniknout dovnitř. Často zmiňovaná nevýhoda tak může být výhodou, protože díky nižší tepelné vodivosti nesálá chlad ze stěn a teplo se neztrácí do ohřevu stěn jako u zděných technologií. Pro moderní dřevostavby je typická dokonalá pohoda bydlení a vnitřního klimatu, samozřejmě při zvolení vhodného systému vytápění a větrání.

Z požárního hlediska je sice samotné dřevo zápalné a hořlavé, ale technická norma pro dřevěné domy uvádí, že dřevěné konstrukce jsou požárně odolné. Důvodem je při požáru vznikající zuhelnatělá povrchová vrstva nosných konstrukcí, která brání přístupu kyslíku a tím omezuje hoření. Jádro dřevěné stavby si tak stále uchovává svou vysokou nosnost. Další důležitou skutečností je fakt, že dřevo hoří předvídatelným a vypočitatelným způsobem, což je při hašení požáru obrovskou výhodou. Pro obyvatele je při požáru nejnebezpečnější vzplanutí vybavení interiéru stejně jako u zděných staveb. Požární odolnost dřevěné konstrukce se zvyšuje pomocí velkoplošných materiálů používaných pro opláštění stavby (např. sádrokarton). Zaručeným nástrojem ochrany proti následkům případných požárů je dobré pojištění.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video