Vrakoviště jako fotografický objekt. Prohlédněte si netypické industriální hřbitovy

Industriální hřbitov

Industriální hřbitov Zdroj: profimedia.cz

Industriální hřbitov
Industriální hřbitov
Industriální hřbitov
Industriální hřbitov
Industriální hřbitov
37
Fotogalerie

Tanky, lokomotivy, módní figuríny nebo hora ze starých jízdních kol. Podívejte se, kde mohou skončit hromady roztodivných objektů, když přestanou sloužit původnímu účelu. Tyto "industriální hřbitovy" pak mohou zabírat obrovské plochy, kde na druhou stranu vytvářejí svébytnou scenérii.