Vyjádření Ivany Bartoškové ke kauze PBH | E15.cz

Vyjádření Ivany Bartoškové ke kauze PBH

Ivana Bartošková, likvidátorka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Odvolaná likvidátorka Podniku bytového hospodářství Karlovy Vary v likvidaci Ivana Bartošková odpověděla na tři základní

Proč likvidace podniku trvá přes sedmnáct let? O čem je spor kolem domu TGM 34?

Doba likvidace PBH je v přímé závislosti na rozhodnutí sporu s Městem o zaplacení kupní ceny za nebytové domy v K. Varech na třídě T.G.Masaryka, Dr. Bechera a Zeyerova. Spor se vede od roku 1993. Ve funkci likvidátora PBH s plnými pravomocemi jsem od 28.11.1995, přičemž likvidace probíhá od roku 1992. Smlouvu o prodeji nebytových domů jsem „podědila“ a s ní i výše uvedené spory.
Pokud jde o dům TGM 34, ten byl vyloučen z těchto sporů k samostatnému soudnímu projednání z důvodu rest. sporu. Spor byl rozhodnut koncem prosince 2009. Městu tak vznikla povinnost zaplatit kupní cenu včetně úroků. V Radě Města se v souvislosti s tímto objevil názor, že zaplacením kupní ceny s úroky by Město, jako zakladatel PBH, plnilo samo sobě.
Jiné právní stanovisko podpořené judikaturou zaujal právní odbor Magistrátu ve spolupráci s vybranými advokátními kancelářemi.
Vedení Města pravděpodobně zastává svůj názor a prosadit jej vůči státu má právě JUDr. Kindl, když jiné advokátní kanceláře, podle předchozího oficiálního sdělení Města, zastupovat Město v tomto sporu odmítly.
PBH se tento spor netýká. Likvidační zůstatek bude vyplacen buď státu nebo Městu podle pravomocného výsledku sporu.

Podle magistrátu zmizelo z účtu PBH na účet kampeličky (Národní družstvení záložna) asi 300 milionů korun v době, kdy jste byla v obou jako likvidátorka. Nepřímo tím naznačil vaši odpovědnost za zmizení těchto peněz. Vyjádříte se k tomu?

Pokusím se nastínit pravý stav věci. V době, kdy jsem jako likvidátor PBH současně působila jako likvidátor NDZ nikdy nebyly fin.prostředky PBH převedeny na účet kampeličky, resp. NDZ. Rovněž uváděná částka 300mil.Kč neodpovídá.
Připomínám znovu, že likvidace PBH probíhala od roku 1992. Ano, fin.prostředky PBH byly v průběhu likvidace spravovány některými peněžními ústavy.
Před mým nástupem do funkce likvidátora PBH byly prostředky PBH vedeny na účtu PBH u Podnikatelské banky. Následně, velmi těsně před tím, než mé jmenování do funkce likvidátora nabylo účinnosti, a také poté, byly tyto peněžní prostředky PBH K. Vary byly uloženy na termínované vklady u EKOAGROBANKY a.s., na kterou byla v lednu 1996 uvalena nucená správa. Je třeba uvést, že od 28.11.1995 byli ve funkci dva likvidátoři (bývalý likvidátor měl uzavřenou pracovní smlouvu, s pracovním zařazením „likvidátor“ a já jsem byla v obchodněprávním vztahu). Tato záležitost byla ve spolupráci s tehdy Úřadem města Karlovy Vary definitivně vyřešena k 29.12.1995. V době, kdy jsem mohla fakticky svou funkci vykonávat, byly tedy peněžní prostředky PBH uloženy u EAGB a.s. v nucené správě.
Přesto se mi podařilo vklady PBH u EKOAGROBANKY a.s. uvolnit a vyvést je z tohoto krachujícího subjektu. Po uvolnění vkladů jsem se rozhodla uložit prostředky znovu u Podnikatelské banky. V polovině devadesátých let se spustil řetězec krachu tuzemských bank. Toto se nevyhnulo ani PODNIKATELSKÉ BANCE a.s., která se také ocitla v nucené správě a ve vyrovnacím řízení.
V této době nebylo možné najít bankovní ústav, který by poskytoval vkladatelům jistotu dlouhodobé stability a prosperity, při zajištění přiměřeného zhodnocení vkladů, když v tomto období prožívaly krizi i tradiční bankovní domy jako např. Komerční banka, Česká spořitelna, a.s., IPB aj.
V té době se vlekl soudní spor s Městem o zaplacení kupní ceny za nebytové domy a ukončení likvidace bylo v nedohlednu. Chtěla jsem zajistit stabilitu finančních prostředků a s využitím pozitivních zkušeností kolegů (např. OBP Ostrov, s.p. v likvidaci), jsem se rozhodla uložit prostředky na výnosový vklad u NDZ. Znovu zdůrazňuji, že šlo o účet PBH vedený u NDZ, nikoliv o účet záložny. To bylo v roce 1998 a termínovaný vklad PBH u NDZ není 300 000 000,– Kč, není to ani polovina uvedené částky.
Nečekaně, neboť výroční zprávy NDZ nic takového ani nenaznačovaly, byla v říjnu 2002 na NDZ uvalena nucená správa. Bohužel, ač ÚDDZ po celou dobu existence záložny disponoval informacemi o jejím skutečném stavu, nevyvodil ze svých poznatků včas žádné důsledky. Nucená správa byla uvalena v době, kdy již byla záložna v kritickém stavu a sami vkladatelé začali hájit své zájmy. Proto na členské schůzi dne 13.3.2003 bylo rozhodnuto o likvidaci záložny a já jsem byla na návrh členů jednomyslně zvolena likvidátorem NDZ a po předchozí prověrce ustanovena likvidátorem NDZ rozhodnutím ÚDDZ. Výkonu funkce likvidátora NDZ jsem se fakticky ujala v květnu 2003.
Je nutno také uvést, že pohledávka PBH za NDZ byla uznána co do důvodu i výše a následně pravomocně přiznána soudem.
Z uvedeného výčtu musí být zřejmé, že na tzv. vytunelování NDZ nenesu a ani nemohu nésti jakoukoli odpovědnost. Jako likvidátor NDZ se snažím dostupnými právními kroky získat prostředky zpět, aby mohly být vkladatelům vyplaceny a v této věci jsem v kontaktu s ČNB.

Autor: Ivana Bartošková, likvidátorka

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video