Výměna výtahu není rozhodně jednoduchá | E15.cz

Výměna výtahu není rozhodně jednoduchá

Pokud se majitel domu, většinou tedy bytová družstva, společenství vlastníků či obce a města, rozhodne, že ve svém objektu vymění výtah, čeká ho několik důležitých kroků. Na jejich konci pak je novotou zářící bezpečný výtah, který bude v případě řádné péče sloužit několik dalších desetiletí svému účelu.

Prvním krokem investora po rozhodnutí vyměnit výtah bývá vypsání výběrového řízení na dodavatele. Nejčastější je přímé oslovení firem elektronickou cestou přes jejich internetové stránky. Jedná se o aktivní a nejrychlejší způsob, jakým lze nabídku na dodávku nového výtahu získat. Druhou nejpoužívanější volbou je zadání poptávky na webový server, který se přímo zabývá výtahy nebo obecně všemi poptávkami a nabídkami rozdělenými podle kategorií. Výhodou tohoto způsobu poptávky je oslovení více firem najednou, nevýhodou je fakt, že ne všechny společnosti tyto stránky kontrolují.

#####V prvním kole nesmí rozhodovat pouze cena

Investor musí porovnat všechny nabídky a tu variantu technického řešení, která vychází jako nejlepší, si nechá opět nacenit od všech společností. Tímto způsobem lze získat srovnatelné nabídky, v nichž může investor objektivně posoudit, jak vycházejí jím zadaná a vybraná kritéria. Při rozhodování o výběru dodavatele by neměla hrát roli jen cena. Dalšími důležitými parametry bude jistě délka záruky, cena servisu, energetická náročnost zařízení, délka montáže a také reference.

#####Výměnu výtahu je nutné vhodně naplánovat

Od podpisu smlouvy trvá většinou dva až tři měsíce, než je celý výtah vyroben a všechny součásti jsou připraveny k montáži. Výměnu výtahu je dobré naplánovat na letní měsíce, kdy si lidé většinou vybírají dovolenou. Odstávka výtahu bude trvat přibližně čtyři až šest týdnů v závislosti na jeho typu. Zhruba týden před započetím montáže dodavatel přebírá staveniště. Současně by měl dodavatel výtahu vylepit na nástěnku a všechny šachetní dveře výtahu list s upozorněním o odstávce výtahu a bezpečnostními pokyny.

Během tohoto týdne bývají také navezeny všechny součásti výtahu a uskladněny v připravené místnosti. Pokud výtahová šachta nesplňuje bezpečnostní normy (není betonová nebo zděná), začíná se s odstraněním jejího nevyhovujícího opláštění. Po tomto úkonu následuje rozmontování kabiny starého výtahu. Pokračovat bude dodavatel ve strojovně, kde přijde na řadu demontáž pohonu a rozvaděče. Šachetní dveře zůstávají na svém místě pokud možno co nejdéle, aby bylo minimalizováno riziko úrazu!

#####Končí se zkouškou a certifikátem o shodě

Po sestavení výtahu následuje vždy montážní zkouška, kterou provede revizní technik. Pokud je vše v pořádku, případně po odstranění drobných připomínek, může dodavatel přejít k druhé prohlídce. Tu provede autorizovaná osoba, například zástupce Strojírenského zkušebního ústavu, který posoudí, zda výtah splňuje všechny požadavky, které na něj ČSN EN klade. Nejpozději do jednoho měsíce, kdy je výtah v chodu, by měl dodavatel od autorizovaného zkušebního ústavu obdržet Certifikát o shodě, podle kterého následně vystaví Prohlášení o shodě, a dokumenty předá investorovi společně s kompletní technickou dokumentací k výtahu.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!