Výrobce skel AGC certifikován značkou Český výrobek

Společnost AGC získala certifikát k používání značky Český výrobek pro svou kompletní výrobkovou řadu izolačních skel Thermobel, vyráběných ve svých pěti závodech v rámci České republiky. Touto značkou bude AGC všechny své produkty označovat od července 2012. Používání značky je garantováno Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, uvedla AGC.

Pro získání tohoto certifikátu je nezbytnou podmínkou, aby sídlo zhotovení výrobků se nacházelo v České republice a zároveň certifikovaný výrobek splňoval všechny požadavky dané právními předpisy EU a ČR. Podle manažera výrobní a distribuční sítě AGC Petra Mazzoliniho má firma právo k použití této značky jako prozatím jediná česká firma v oboru výroby izolačních skel.

Certifikovaná výrobková škála izolačních skel Thermobel je určena především pro výrobu plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří, kde tvoří významný prvek, ovlivňující izolační, bezpečnostní a protihlukové parametry okna. AGC se svými pěti výrobními závody pro výrobu izolačních skel je v současnosti největším výrobcem těchto skel na českém trhu a zároveň je jedním z hlavních výrobců plochého skla na evropském trhu.

„Hlavním záměrem společnosti AGC vedoucí k získání certifikátu k používání značky Český výrobek bylo podpořit obchodní aktivity našich dlouholetých obchodních partnerů z řad českých výrobců oken a dveří v rozvoji jejich prodejů oken a dveří na českém trhu,“ uvedl Mazzolini.

AGC Glass Europe se sídlem v Bruselu vyrábí a zpracovává ploché sklo pro použití ve