Výškové budovy Evropy | E15.cz

Výškové budovy Evropy

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Tak trochu symbolicky 11. října 2011, v datum nápadně podobné 11. září 2001, se v Praze konal již 7. ročník mezinárodní konference Výškové budovy Evropy. Účastníkům nabídl nejen výhled na metropoli z 27. patra City Tower, dosud nejvyšší dokončené budovy v republice, ale především zajímavé a nosné téma.

Tím tématem se stal facility management s důrazem na inteligenci výškových budov. Bylo by však nespravedlivé nezmínit další témata, když konference nabídla hned tři ucelené tematické bloky.

#####Výškové budovy Evropy a světa

Tak zněl název prvního bloku, který uvedla první dáma české architektury ing. arch. Eva Jiřičná (snímek vpravo). Kvůli konferenci přiletěla z Londýna, kde žije a tvoří. Ve své přednášce s názvem Žít nad mraky se dotkla historie i lidské psychologie a na otázku „Proč stavět výškové budovy?“ sama sobě lapidárně odpověděla: „Protože to jde!“ V rámci přehledu projektů a realizací uvedla řadu pozoruhodných příkladů ze světa (Norman Foster, Renzo Piano, Zaha Hadid, David Fisher) a připomněla i dílo Jana Kaplického. „Nicméně ještě máme co dohánět,“ zhodnotila Eva Jiřičná.

„Skutečnými mistry výškových budov jsou totiž termiti: dokonale zvládli nejen statiku, ale také ventilaci a vzduchotechniku.“ Jako další řečníci úvodního bloku vystoupili ing. arch. Jiří Boudník, přímý svědek atentátu na WTC v New Yorku (přednáška Psychologické a bezpečnostní aspekty výškových budov), a prof. ing. arch. Václav Aulický z FA ČVUT v Praze (přednáška Minulost, přítomnost a budoucnost pražské Pankrácké pláně). Celý blok kultivovaně řídil a moderoval prorektor ČVUT v Praze prof. ing. Miloslav Pavlík.

#####Trendy facility managementu výškových budov

Druhému, řekněme hlavnímu, bloku konference předsedal ing. Ondřej Štrup, prezident IFMA CZ (snímek nahoře). Ten nejen srozumitelně definoval pojem facility management (FM) jako systém řízení všech služeb pro lidi v budově, ale pak tento pojem přehledně rozvedl a vysvětlil. Zdůraznil, že růst FM znamená ve svých důsledcích zvýšení zaměstnanosti, snížení chudoby (převážně pracovníci s nižší kvalifikací) a zajištění udržitelného rozvoje. Sám byl pak potěšen jak kvalitou následujících přednášek ve svém bloku, tak i filozofickou šíří, se kterou byly mnohé referáty pojaty.

Viceprezident IFMA CZ ing. Milan Hampl se věnoval zeleným budovám a energetickému managementu, ing. arch. Marcin Brzezicki, Ph. D., z fakulty architektury Technologické univerzity Wroclaw se zabýval souvislostmi slunečních paprsků, tvaru fasády (rovná, konvexní, konkávní) a ročního období (různý úhel dopadu slunce). Řešil nejen přímé oslunění budovy, nýbrž i odrazy světla a stíny v okolí, které mohou právě u výškových budov dosahovat mimořádně silných efektů. Další přednášející – ing. Marek Mihola, Ph. D., z 2Moravské vysoké školy Olomouc – představil právě budované Centrum inovací Olomouc. Závěr bloku patřil poutavému referátu prof. ing. Ivana Vaníčka z FSv ČVUT v Praze o moderním principu zakládání výškových budov na energetických pilotách.

#####Smart Cities: města pro život

Moderování třetího tematického bloku o „chytrých městech“ se ujal ředitel odboru elektroenergetiky MPO ing. Roman Portužák. V jeho závěru vystoupila také ing. Miloslava Veselá, ředitelka pořádající společnosti TOP EXPO CZ, aby přítomným představila podmínky celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt 2010 a informovala je o přípravě konference Výškové budovy Asie (Singapur, srpen 2012).

Ještě předtím však přednášející řešili naléhavé otázky dneška: ochrana společnosti, svoboda jedince, právo na soukromí. Postupně zde vystoupili ing. arch. Michal Postranecký (Inteligentní budovy versus svoboda jejich uživatelů), doc. ing. Igor Hantuch, CSc. (Vize dalšího rozvoje v oblasti Člověk a prostředí – hovořil též za kolegu prof. Fausta Pugnalonyho z FEI STU Bratislava), a ing. Martin Heran, poradce předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro ICT (Smartgrids – efektivnější využití energetických sítí). Skutečnost, že některé příspěvky zněly pro laika poněkud virtuálně, jim neubírala nic na zajímavosti ani na významu. Svět se vyvíjí rychleji, než si mnozí z nás dovedou představit, ale o to větší jsou rizika tohoto vývoje… Všichni účastníci se shodli na tom, že problematiku výškových budov je nutno sledovat nejen z hlediska architektonického, ale i urbanistického a konstrukčního. Neméně důležitými aspekty jsou rovněž problematika bezpečnosti a hospodaření s energií. Vždyť – řečeno slovy Aristotela – „energie je to, co svět uvádí do pohybu“.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video