Výstavba dálnice má vliv na široké okolí

Jednou z nejkontroverznějších dopravních staveb chystajících se na území České republiky, která vyvolává již řadu let značné emoce, je připravovaná výstavba rychlostní komunikace R35 v úseku mezi Libercem a Hradcem Králové. Liberecký krajský úřad schválil takzvanou severní variantu R35 Českým rájem.

Mnohé potenciální zájemce například o rekreační objekty teď trápí otázka, co to znamená z hlediska investice do nemovitostí v oblasti trasy plánované komunikace. Severní varianta R35 pozvolna získává konkrétní trasování. S jejím průběhem je možné se velmi detailně a názorně seznámit prostřednictvím vizualizace na webových stránkách www.walbek.cz. Mnozí asi budou překvapeni, že R35 mezi Turnovem a Jičínem je plánována v poměrně značné vzdálenosti od podle mnohých občanských sdružení a aktivistů bezprostředně ohroženého Českého ráje. Nejsložitější je situace průchodu R35 Turnovem a jeho nejbližším okolím, kde neexistuje jiná varianta než nákladný tunel, který umožní průběh trasy R35 pod jižní částí města.

Uchráněno tak bude okolí Pelešan a Mašova, údolí Libuňky a Podvaldštejnsko, které územní plán Turnova vede jako rezervu pro stavbu R35. Tato informace je patrně definitivní, protože případné stavbě rychlostní komunikace v této trase brání výsledky hlukových studií, které ukazují, že by nemohly být v žádném případě dodrženy platné hygienické normy. Nesnadné bude napojení tunelu pod Turnovem na stávající R10 ve směru na Prahu a R35 na Liberec. Řešením bude nový most přes Jizeru a její záplavová území. Vizuálně to bude v doširoka otevřeném rovinatém údolí Jizery nejspíš poměrně drastický zásah, který znehodnotí některá atraktivní stavební území.

#####Obce se k trase komunikace staví dále nejednotně

[file:6881:small:right]

Plánovaná R35 hned za vyústěním dlouhého tunelu pod Turnovem uhýbá od jádra Českého ráje a prochází mezi menšími vesnicemi, které jsou rozesety v krajině. Všechny tyto vesničky jsou nesporně zajímavé pro zájemce o rekreační objekty nebo celoroční bydlení. R35 není plánována v jejich bezprostřední blízkosti. Z některých navíc odvádí dnes obtěžující tranzitní dopravu a ve vzdálenosti 500 metrů míjí i zajímavé městečko Rovensko pod Troskami. Některé úseky jsou opět řešeny tunely. Obce v této oblasti se staví k R35 nejednotně.

Některé ji v územním plánu očekávají, jiné do něj naopak patřičnou územní rezervu nezanesly. Rozhodnutí krajského zastupitelstva v tomto ohledu nic neznamená a je to pouhý začátek mnohaletého procesu, který musí jednotlivé územní plány v postoji k R35 sjednotit. Pokud tedy chcete investovat do nemovitosti v blízkosti plánované R35, tak jsou vám v tomto ohledu územní plány jednotlivých obcí pouze orientační pomůckou a nemůžete na ně pohlížet jako na jistou informaci. Ochranný pruh, který vymezuje koridor trasy R35, je široký několik stovek metrů, a tak představuje tato skutečnost poměrně značný problém pro všechny investory.

#####Chybí finanční prostředky

Přestože průběh trasy R35 už nabývá definitivní podoby, bude trvat ještě minimálně několik let, než bude přesně naplánována a vytyčena. Teprve pak přijdou na řadu výkupy pozemků a stát začne řešit potřebné finanční prostředky. A to může být další kámen úrazu. Poslední vyjádření ŘSD naznačují, že z hlediska priorit přijde tento úsek R35 na řadu možná za 10, nejspíše však až za 20 let.