Výtah - náročná nezbytnost provozu domu | e15.cz

Výtah - náročná nezbytnost provozu domu

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Samozřejmou součástí všech moderních staveb je výtah a život bez něj je dnes téměř nepředstavitelný. Provoz tohoto technického zařízení však s sebou nese také dohled nad jeho technický stavem, údržbu a opravy i případné rekonstrukce...

Zařízení sloužící k vertikální přepravě osob a nákladu v budovách patří k nejnáročnějším, jde totiž o velmi specifické zařízení. Výtah se skládá z mnoha samostatných součástek, mechanismů a elektrických přístrojů a od toho se odvíjí množství možných závad a poruch. Výtahy proto podléhají řadě předpisů a norem, které mají za cíl zajistit jejich bezpečný provoz. Na současných výtazích je aktuálně popsáno přes osmdesát tzv. provozních rizik, přičemž provozní riziko lze definovat jako rozdíl mezi technickou vybaveností existujícího výtahu instalovaného podle předpisů platných v době instalace a nároky současných norem. Provozní rizika lze rozdělit do několika úrovní s ohledem na četnost jejich výskytu a závažnost. Pro provozovatele výtahu, který odpovídá za jeho bezpečnost, je nutností mít o těchto rizicích přehled.

#####Závady a rizika

Závady výtahu lze rozdělit do dvou základních kategorií - na konstrukční a provozní. Mezi konstrukční vady se řadí ty, které vznikly již na začátku projektu nedodržením předpisů pro konstruování, výrobu a montáž výtahu. To je například situace, kdy osobní výtahy nejsou opatřeny klecovými dveřmi, přitom při jízdě obsazené kabiny není vyloučeno zachycení osob při styku s čelní stěnou. Jinou konstrukční závadou je užití perforovaných materiálů na ohrazení šachet nebo nedostatečná výška ohrazení, které nebrání kontaktu s jedoucí kabinou výtahu nebo přístupu osob do prostoru šachty.

Provozní závady zase bývají způsobeny nedostatečnou preventivní údržbou a opotřebením zařízení a způsobují jednak nárůst bezpečnostních rizik, jednak snižují spolehlivost výtahu. Jednou z provozních závad může být nevyhovující přesnost zastavení klece výtahu, kdy hrozí nebezpečí úrazu přepravovaných při nástupu do kabiny a výstupu z ní, samovolné zastavování při průjezdu klece stanicemi nebo jízda zatížené klece při nezavřených klecových dveřích. Praxe přitom ukazuje, že závady se vyskytují i u dokonale vyrobených a instalovaných výtahových systémů. Z toho vyplývá nutnost pravidelných kontrol alespoň v rozsahu, jaký určují příslušné předpisy.

#####Komplexní přístup je výhodnější

Pokud jde o řešení závady a poruchy výtahu, lze volit mezi částečnou a komplexní rekonstrukcí. V případě částečného řešení může jít o odstraňování rizik prováděním nezbytných úprav formou tzv. podstatných změn na výtahu. Ty se dají realizovat komplexně, kdy jsou odstraněna všechna rizika jednorázově v rámci jedné opravy, anebo v několika oddělených krocích. Zásady podstatných změn výtahů jsou popsány v normě ČSN 27 4011, která stanovuje minimální technické a bezpečnostní požadavky, které mají být v rámci podstatných změn splněny.

Nejrazantnějším krokem při modernizaci je kompletní výměna výtahu za nový. Náhrada technicky zastaralého a opotřebovaného výtahu novým zařízením, jež splňuje současné normy, je považována za ideální řešení s řadou výhod. Zejména tak lze docílit snížení energetické i provozní náročnosti a zvýšení jízdního komfortu výtahu. S ohledem na rozměry stávající výtahové šachty lze navíc instalovat větší výtah s větší přepravní kapacitou, může být instalován i výtah jiné technologie a s lepším komfortem pro cestující než u stávajícího zařízení.

O tom, že se komplexní jednorázové výměny zastaralých výtahů jeví jako výhodnější, svědčí i zvýšený zájem investorů právě o tento způsob zabezpečení výtahového provozu v bytových domech. Jednou z výhod je i to, že zásah do provozu domu je (pokud se využije původních rozměrů šachty) relativně krátký. Navíc tímto postupem dochází ke zhodnocení nemovitosti a celková investice je obvykle nižší než postupná modernizace nebo realizace atypického řešení.

*Foto: Výtahy s. r. o. a VVS - české výtahy*

*

Maxim, domus a spol.

… Na modernizaci výtahů se v současné době specializuje řada firem - například Výtahy s. r. o. z Velkého Meziříčí. Výtahy této společnosti nejenže nesou hrdé označení Maxim, Maxim Plus, nebo dokonce Maxim 2xPlus, ale navíc si důstojně a vcelku elegantně poradí s problémem rekonstrukce jak ve zděných šachtách, tak i v ocelových konstrukcích starších bytových domů. Důležité je znát rozměry klece a mít ujasněnou požadovanou nosnost výtahu. V základní nabídce firmy Výtahy s. r. o. najdete jak trakční osobní výtahy s nosností do 400 kg, tak i výtahy s bubnovým pohonem. Jejich design je sice jednoduchý, ale vkusný a plně funkční, navíc s pohodlně řešeným madlem.

Některé firmy nabízejí rovněž dveře výtahu s designovým madlem v plné výšce dveří. To je velmi praktické pro děti nebo vozíčkáře, kteří se pak nemusí složitě natahovat do výše, v níž bývá běžně umístěno madlo pro vzpřímeného dospělého člověka. Pokud bydlíte ve starším bytovém domě, který má výšku čtyř až šesti podlaží, už jistě víte, jak nepříjemná je to situace: v takových domech se dříve výtahy nestavěly. Jako by mezi námi nežili starší a tělesně postižení lidé, jako bychom sami jednou nezestárli! Jedno z možných řešení nabízí dnes hydraulický osobní výtah Domus od firmy Výtahy s. r. o. s nosností do 320 kg.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery