Z Olomouce vzejde inovační vichřice | E15.cz

Z Olomouce vzejde inovační vichřice

Nedaleko historické části Olomouce vyrůstá komplex budov inovačního centra, které by mělo změnit podnikatelskou kulturu regionu. Měly by zde najít místo poradenské a expertní firmy zemí EU, které budou partnery místnímu podnikatelskému sektoru k rozvoji inovací. Hlavním investorem je Regionální centrum Olomouc. Josefa Tesaříka, který jej zastupuje, jsme požádali o rozhovor.

V současné době vzniká v Olomouci centrum inovací. Co je cílem tohoto projektu?

Cílem centra je vytvořit v regionu silné podpůrné prostředí pro vznik a rozvoj inovativních firem, které budou spolupracovat s vědecko-výzkumnými organizacemi a budou podporované pracovištěm informačně-komunikačních technologií. Tyto technologie jsou dnes součástí všech inovací. Velmi důležitá bude i výchova odborníků, kteří budou schopni přenos vědeckých poznatků do praxe zajišťovat. Česká ekonomika ve světové konkurenci dlouhodobě obstojí pouze tehdy, budou-li naše podniky inovativní. V konečném důsledku by mělo centrum být „fabrikou na práci“ pro celý region.

Jak bude konkrétně centrum vypadat?

Komplex tvoří čtyři budovy o celkové ploše zhruba 18 tisíc metrů čtverečních. Nejvýznamnějším objektem je výšková budova elipsovitého půdorysu o 18 nadzemních podlažích. Stavba je projektována jako nízkoenergetická, splňuje tak vysoké nároky na budovu šetrnou k životnímu prostředí. Důraz je kladen na využití obnovitelných zdrojů energie, tedy tepelných čerpadel, fotovoltaických panelů a termosolárních kolektorů. Půjde opravdu o špičkový příklad šetrného provozu, který bude řízen „inteligentním“ informačním systémem. V areálu inovačního centra bude ale i hodně zeleně. Mezi budovami jsou projektována tři vnitřní zelená náměstí a u řeky vznikne relaxační zóna.

Stavět jste začali loni v srpnu. Kdy hodláte projekt dokončit?

Hrubá stavba bude dokončena v září 2011. Kolaudace celého komplexu je plánována na červenec 2012.

Komu bude centrum určeno?

[file:10242:small:right]

Centrum se bude rozvíjet postupně. Nejprve zde nalezne své nové sídlo společnost TESCO SW, která se věnuje vývoji a výrobě produktů informačně-komunikačních technologií, a kampus Moravské vysoké školy Olomouc. V krátkodobém horizontu pak budou prostory obsazeny poradenskými a expertními firmami z regionu a ze zemí Evropské unie, které zájemcům pomohou od marketingu až po získání patentů. A následně budou prostory centra k dispozici nově vznikajícím takzvaným spin-off firmám.

Proč je součástí centra i kampus vysoké školy? To přece u nás není zase až tak úplně běžné. Co si od toho slibujete?

Myslím, že to přinese centru důležitou výhodu. Předpokladem střednědobého úspěchu je propojení podnikatelského světa se znalostní základnou, a to v celé její šíři. U nás toto propojení vzniká přirozeně. Na jedné straně budou studenti, výuka, věda a výzkum. Na druhé straně zájem podniků o řešení obchodní politiky, marketingu, dodávek produktů a služeb.

Jaké služby budete nově vznikajícím firmám nabízet?

Firmy budou mít v centru k dispozici komplexní služby zahrnující poradenství s podnikáním, expertizy pro rozvoj produktů či služeb, materiálně-technické a společenské zázemí.

Jaké bylo zadání pro architekta? Čím jste se inspirovali? Jak jste ladili detaily budoucího projektu?

Nechci se rouhat, ale trochu jsme se inspirovali bazilikou na Svatém Kopečku u Olomouce. Pro podobu centra jsme si definovali tři základní atributy: funkcionalitu, symboliku a impresi. Centrum musí dispozičně fungovat jako živoucí organismus. Je symbolem naší snahy nadzvednout poklici provinčního města a nechat k nám proudit čerstvý vítr. Prostředí centra by mělo návštěvníky inspirovat k překonávání svých běžných horizontů a dát jim odvahu naplnit podnikatelské sny. Detaily řešení pak promýšleli pracovníci, kteří se již podíleli na vybudování Regionálního centra Olomouc. Dále jsme přizvali ke spolupráci architekta Ladislava Opletala a další odborníky, pro něž je součástí moderní architektury i ekologický charakter staveb, především pak s ohledem na úsporu energií.

Návrh výškové budovy centra je architektonicky velmi výrazný. Nebyl to problém při schvalování projektu?

Budova je umístěna mimo památkové a ochranné pásmo. Areál je součástí jediného „městského bulváru“ v Olomouci, takže názor architektů byl vzácně pozitivní. Samozřejmě se objevily i kritické postoje, nicméně věříme, že jsme převážnou část občanů přesvědčili o vhodnosti a užitečnosti této stavby.

Centrum inovací má nabídnout i prostor pro kulturní a společenské akce. Na co se mohou lidé v Olomouci těšit?

Chceme vytvořit novou, „živou“ část města, jež občanům poskytne nejen společenské zázemí, ale především kontakt s jedinečným fenoménem, kterým je řeka Morava. Ta je dosud fakticky mimo život města a zde se nabízí dosažení propojení řeky, parku a výstavby. Do budoucna to umožní nejen relaxaci a aktivní odpočinek, ale i pořádání společenských akcí.

Hodně často mluvíte o tom, že olomoucký region potřebuje podnikatelský rozvoj, že jeho blahobyt až příliš závisí na státní pokladně. Myslíte, že centrum inovací něco zásadně změní, nebo budou muset následovat i další kroky?

Doufáme, že centrum v dlouhodobém hledisku bude zásadně přispívat k vytvoření „inovační kultury regionu“. Poskytne zázemí pro konkrétní inovační aktivity především zdola nahoru, od podnikatelů a občanů. Je to jeden z prvních kroků, ale aby byl celý proces úspěšný, nemůže být krokem posledním. Chtěl bych, aby z Olomouce vzešla inovační vichřice, která promění ekonomickou strukturu celého regionu.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud