Z Olomouce vzejde inovační vichřice | E15.cz

Z Olomouce vzejde inovační vichřice

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nedaleko historické části Olomouce vyrůstá komplex budov inovačního centra, které by mělo změnit podnikatelskou kulturu regionu. Měly by zde najít místo poradenské a expertní firmy zemí EU, které budou partnery místnímu podnikatelskému sektoru k rozvoji inovací. Hlavním investorem je Regionální centrum Olomouc. Josefa Tesaříka, který jej zastupuje, jsme požádali o rozhovor.

V současné době vzniká v Olomouci centrum inovací. Co je cílem tohoto projektu?

Cílem centra je vytvořit v regionu silné podpůrné prostředí pro vznik a rozvoj inovativních firem, které budou spolupracovat s vědecko-výzkumnými organizacemi a budou podporované pracovištěm informačně-komunikačních technologií. Tyto technologie jsou dnes součástí všech inovací. Velmi důležitá bude i výchova odborníků, kteří budou schopni přenos vědeckých poznatků do praxe zajišťovat. Česká ekonomika ve světové konkurenci dlouhodobě obstojí pouze tehdy, budou-li naše podniky inovativní. V konečném důsledku by mělo centrum být „fabrikou na práci“ pro celý region.

Jak bude konkrétně centrum vypadat?

Komplex tvoří čtyři budovy o celkové ploše zhruba 18 tisíc metrů čtverečních. Nejvýznamnějším objektem je výšková budova elipsovitého půdorysu o 18 nadzemních podlažích. Stavba je projektována jako nízkoenergetická, splňuje tak vysoké nároky na budovu šetrnou k životnímu prostředí. Důraz je kladen na využití obnovitelných zdrojů energie, tedy tepelných čerpadel, fotovoltaických panelů a termosolárních kolektorů. Půjde opravdu o špičkový příklad šetrného provozu, který bude řízen „inteligentním“ informačním systémem. V areálu inovačního centra bude ale i hodně zeleně. Mezi budovami jsou projektována tři vnitřní zelená náměstí a u řeky vznikne relaxační zóna.

Stavět jste začali loni v srpnu. Kdy hodláte projekt dokončit?

Hrubá stavba bude dokončena v září 2011. Kolaudace celého komplexu je plánována na červenec 2012.

Komu bude centrum určeno?

[file:10242:small:right]

Centrum se bude rozvíjet postupně. Nejprve zde nalezne své nové sídlo společnost TESCO SW, která se věnuje vývoji a výrobě produktů informačně-komunikačních technologií, a kampus Moravské vysoké školy Olomouc. V krátkodobém horizontu pak budou prostory obsazeny poradenskými a expertními firmami z regionu a ze zemí Evropské unie, které zájemcům pomohou od marketingu až po získání patentů. A následně budou prostory centra k dispozici nově vznikajícím takzvaným spin-off firmám.

Proč je součástí centra i kampus vysoké školy? To přece u nás není zase až tak úplně běžné. Co si od toho slibujete?

Myslím, že to přinese centru důležitou výhodu. Předpokladem střednědobého úspěchu je propojení podnikatelského světa se znalostní základnou, a to v celé její šíři. U nás toto propojení vzniká přirozeně. Na jedné straně budou studenti, výuka, věda a výzkum. Na druhé straně zájem podniků o řešení obchodní politiky, marketingu, dodávek produktů a služeb.

Jaké služby budete nově vznikajícím firmám nabízet?

Firmy budou mít v centru k dispozici komplexní služby zahrnující poradenství s podnikáním, expertizy pro rozvoj produktů či služeb, materiálně-technické a společenské zázemí.

Jaké bylo zadání pro architekta? Čím jste se inspirovali? Jak jste ladili detaily budoucího projektu?

Nechci se rouhat, ale trochu jsme se inspirovali bazilikou na Svatém Kopečku u Olomouce. Pro podobu centra jsme si definovali tři základní atributy: funkcionalitu, symboliku a impresi. Centrum musí dispozičně fungovat jako živoucí organismus. Je symbolem naší snahy nadzvednout poklici provinčního města a nechat k nám proudit čerstvý vítr. Prostředí centra by mělo návštěvníky inspirovat k překonávání svých běžných horizontů a dát jim odvahu naplnit podnikatelské sny. Detaily řešení pak promýšleli pracovníci, kteří se již podíleli na vybudování Regionálního centra Olomouc. Dále jsme přizvali ke spolupráci architekta Ladislava Opletala a další odborníky, pro něž je součástí moderní architektury i ekologický charakter staveb, především pak s ohledem na úsporu energií.

Návrh výškové budovy centra je architektonicky velmi výrazný. Nebyl to problém při schvalování projektu?

Budova je umístěna mimo památkové a ochranné pásmo. Areál je součástí jediného „městského bulváru“ v Olomouci, takže názor architektů byl vzácně pozitivní. Samozřejmě se objevily i kritické postoje, nicméně věříme, že jsme převážnou část občanů přesvědčili o vhodnosti a užitečnosti této stavby.

Centrum inovací má nabídnout i prostor pro kulturní a společenské akce. Na co se mohou lidé v Olomouci těšit?

Chceme vytvořit novou, „živou“ část města, jež občanům poskytne nejen společenské zázemí, ale především kontakt s jedinečným fenoménem, kterým je řeka Morava. Ta je dosud fakticky mimo život města a zde se nabízí dosažení propojení řeky, parku a výstavby. Do budoucna to umožní nejen relaxaci a aktivní odpočinek, ale i pořádání společenských akcí.

Hodně často mluvíte o tom, že olomoucký region potřebuje podnikatelský rozvoj, že jeho blahobyt až příliš závisí na státní pokladně. Myslíte, že centrum inovací něco zásadně změní, nebo budou muset následovat i další kroky?

Doufáme, že centrum v dlouhodobém hledisku bude zásadně přispívat k vytvoření „inovační kultury regionu“. Poskytne zázemí pro konkrétní inovační aktivity především zdola nahoru, od podnikatelů a občanů. Je to jeden z prvních kroků, ale aby byl celý proces úspěšný, nemůže být krokem posledním. Chtěl bych, aby z Olomouce vzešla inovační vichřice, která promění ekonomickou strukturu celého regionu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video