Za provoz výtahů odpovídá majitel budovy | E15.cz

Za provoz výtahů odpovídá majitel budovy

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Zásadní otázkou při provozování výtahu většinou bývá ta, která se týká odpovědnosti za provoz výtahu. České technické normy jsou jediné, které řeší otázky spojené s povinnostmi zajišťujícími bezpečný provoz výtahů. A ty mají jasno - za provoz výtahu, zejména pak za jeho bezpečnost odpovídá majitel budovy.

Pomineme-li oblast pracovněprávních vztahů (zákon č. 309/2006 Sb.), vyplývá obecná povinnost udržovat jakékoli technické zařízení v mezích bezpečného provozu z § 415 občanského zákoníku „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. Jednoznačný právní závěr k tomuto ustanovení je ten, že „kdo nerespektuje ustanovení českých technických norem, nepředchází škodám“. Jaké jsou základní povinnosti, které by měl majitel budovy respektovat, aby výše uvedenému ustanovení vyhověl?

#####Servisní firmě se musí zajistit patřičné podmínky

Základním úkolem je udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy. Dále je nutné udržovat dokumentaci, doklady a pokyny pro provoz výtahu v řádném stavu a zajistit, aby servisní firma byla bezodkladně informována okamžitě při zjištění jakékoli nesprávné funkce výtahu, po každém vyprošťovacím zásahu (pokud jej neprovádí servisní firma), po vyřazení výtahu z provozu na dobu delší než je lhůta mezi dvěma odbornými prohlídkami výtahu a před jeho opětovným uvedením do provozu.

Servisní firma také potřebuje mít zajištěný průběžný bezpečný a volný přístup do pracovních prostor s tím, že klíče ke dveřím (poklopům) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolním a nouzovým dveřím (poklopům) budou trvale k dispozici v budově, v níž je výtah umístěn, a jsou používány pouze pro vstup oprávněných osob. Majitel budovy je dále povinen zajistit osvětlení prostorů a přístupů souvisejících s provozem výtahu, vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně a trvalé umístění a zřetelnou čitelnost jména a telefonního čísla servisní firmy na viditelném místě pro uživatele výtahu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video