Zateplovací programy? Jako na horské dráze | e15.cz

Zateplovací programy? Jako na horské dráze

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Dalo by se říci, že stavební trh se zateplením se zcela zastavil a jeho další prognóza je nejistá. Všechny dotační tituly, na které byli majitelé bytových domů po několik let zvyklí, jsou pozastaveny a budoucnost jiných programů je zatím jen v myšlenkách jejich tvůrců. Realizaci dusí ministerstvo financí.

#####Program Panel

Program Panel vznikl v roce 2001 a vzal si za cíl komplexní regeneraci panelového bytového fondu. Jeho principem bylo, že stát pomocí Českomoravské rozvojové a záruční banky (ČMRZB) podporoval investory usilující o regeneraci panelového domu přes úvěrové krytí dotací úrokových bodů sjednaného úvěru, a to až do výše 3 procentních bodů. Podmínkou byla komplexnost řešení rekonstrukce. Stát jakožto bývalý investor se tímto programem přihlásil k tomu, že při bytové komplexní výstavbě prováděné v letech 1960-1990 mnohdy nerespektoval již tehdy známá lepší technická řešení a kvantitu výstavby upřednostňoval nad kvalitou. Počátky programu byly velmi rozpačité. Jako rozjezd jakékoli nové věci. V prvním půlroce, kdy program začal fungovat, bylo na podporu úroků z úvěrů vyplaceno kolem 41 milionů korun, což představovalo objem podporovaných úvěrů ve výši okolo 200 milionů korun. V době své největší slávy, v roce 2007, dosáhla roční podpora úvěrů v programu Panel částky 3,6 miliardy korun, což obnášelo v roce předchozím částku investic podporovaných programem v hodnotě 15,5 miliardy korun. V dalším roce byl objem podporovaných úvěrů již poloviční. Vybičované zvýšení objemu uzavřených úvěrů bylo způsobeno avizovanou změnou daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 %. V té době také poprvé díky velkému zájmu jednotlivých družstev dochází k tomu, že se Panel zastavuje z důvodu malé částky prostředků ze státního rozpočtu alokovaných na druh této podpory rekonstrukce bydlení.

#####Zelená úsporám

Zaběhnutý a dobře fungující systém se v roce 2009 mění. Ministerstvo životního prostředí v tomto roce přichází s programem Zelená úsporám (ZÚ). Z programu, který byl původně určen pro snížení energetické náročnosti hlavně rodinných a nepanelových domů, se stal málem propadák, kdyby nedošlo k jeho změně. Tou změnou bylo rozšíření programu Zelená úsporám i na panelové domy. Na druhé straně se program Panel přetvořil na tzv. Nový panel a mohl se také použít na regeneraci domů nepanelové soustavy. Obě podpory se pak mohly použít na jeden projekt s tím, že na jednu položku nemohla být vzata podpora z obou programů.

Tato změna způsobila lavinu žádostí, které nikdo nepředpokládal. Zatímco pro bytové domy nepanelové výstavby bylo nastavení Zelené úsporám velmi přísné, pro panelové domy tato podpora kryla i více než 50 % vynaložených nákladů a bylo možno snadno splnit zadaná kritéria. To když si jednotlivá bytová družstva a SVJ přepočítala, byl SFŽP doslova zaplaven žádostmi o podpory z programu Zelená úsporám. Na takový zájem nebyl nikdo z fondu připraven. Žádosti se hromadily a nikdo z kompetentních úředníků je neevidoval. Vypukl proto velký chaos, který byl zastaven v srpnu roku 2010. Nejdříve zastavením příjmu žádostí na podporu z programu Nový panel a posléze zastavením příjmu žádostí od majitelů panelových domů na program Zelená úsporám. Na podzim tohoto roku byl zastaven i příjem žádostí na domy v nepanelové soustavě.

Po zastavení příjmu žádostí došlo k velkému ochladnutí jakékoli činnosti v oboru zateplení budov. SVJ vyčkávala, zda bude jejich projekt schválen na SFŽP. Začalo nekonečné handrkování s fondem a doplňování žádostí. Došlo na řadu odvolání a investoři k celému systému ztratili důvěru. V roce 2011 byl pod tlakem organizací zabývajících se opravou bytového fundu opět jen nakrátko otevřen program Nový panel, aby byl zhruba po měsíci opět zavřen pro vyčerpání prostředků alokovaných v něm pro tento rok. V letošním roce tedy dojedou již jen akce podporované ze ZÚ a nedokončené v loňském roce. Má to ale háček v tom, že takto zahájené stavby se musí ukončit fyzicky i po stránce administrativní do konce června roku 2012. Tento šibeniční termín řadu investorů odradil a od záměru zateplit dům upustili. Žádný jiný dotační titul pro regeneraci bytového fondu není na trhu dostupný.

#####Co dál?

[file:13068:small:right]

Z uvedeného vyplývá, že posledních pár let se podpora bydlení a snižování energetické náročnosti budov podobaly jízdě na horské dráze. Před změnou DPH realizační firmy, ale ani výrobci nestíhali plnit závazky vůči svým investorům. Podobně tomu bylo i po úpravě podmínek u programu ZÚ a po vytvoření Nového panelu. Ale otázka zní: Co bude dál? Odpověď je jednoduchá. I v současné době se investice do snížení energické náročnosti budovy vyplatí. Zateplením se dá totiž snížit spotřeba tepelné energie až o 40 %. Jen v letošním roce teplárenské společnosti oproti loňsku zvýšily ceny za GJ energie o 5 %. Základní sazba DPH se zvedla na 14 %. Pro konečného spotřebitele to znamená zvýšení ceny ze dne na den o 9 %. Zateplení nese i další pozitiva. Zvyšuje atraktivitu místa pobytu. Nesnižuje cenu bytu, ale drží ji v době krize na realitním trhu na stejné úrovni. A nejen to. Celkově prodlužuje životnost domu a o lidech v tomto domě se můžeme domnívat, že nejsou ke stavu domu lhostejní a nakládají s ním jako dobří hospodáři.

Bohužel investoři si v našich krajích zvykli ve spojitosti s opravou domu na kouzelné slovíčko dotace. Pokud tedy žádný dotační titul nebude vypsán, do zateplení nepůjdou. Je to správná úvaha? Jak je výše uvedeno, přišli letos o 9 %. Příští rok dojde opět ke zvýšení sazby DPH. Na jaké hranici se sazba ustálí, zatím nikdo neví. Počítá se s DPH ve výši 17,5 %. To znamená opět další administrativní zdražení stavebních prací. O tom, že cena tepla se také nezastaví na dnešní úrovni, není pochyb. Jsou to tedy jasné argumenty! Ale pojďme dál. Ptejme se, co udělaly uvedené podmínky na stavebním trhu s úvěry pro bytové domy. Banky reagovaly logicky. Snížily své úrokové sazby na poskytovaných úvěrech. Takže když si BD bralo úvěr před dvěma lety za 5 % a dostalo od panelu podporu ve výši minimálního 2,5 procentního bodu, vyšel výsledný úrok na 2,5 %. V dnešní době banky vzhledem k tomu, že potřebují vydělávat a klienti z bytových družstev a SVJ jsou pro ně dobrým partnerem, snížily logicky své úrokové sazby. Není tak problém dnes získat úvěr za 2,7 až 3 %. V podstatě ve stejné výši jako dříve se započítáním programu Panel.

#####Firmy čekají na poptávky

Z výše uvedeného vyplývá, že zateplování je pořád velmi atraktivní. Jen je třeba si dát všechny faktory do souvislostí. Stavební firmy tak v dnešní době čekají na poptávky, které z důvodu špatných informací či mylných nadějí, že se nějaký dotační program rozjede, nepřicházejí. A co se stane, pokud tuto naději někdo dá? Kyvadlo se zase vychýlí a trh se zastaví. Práce zcela ustanou, protože investoři budou vyčkávat, a pak nastane přetlak, který nebude moci stavební trh uspokojit. Banky zvýší úrokové sazby a budeme realizovat akce za stejné ceny, jako kdyby dotace nebyly. Proto je dnes ta správná doba opět se nad situací v jednotlivých domech zamyslet. Z trhu se zateplením se postupně stahují firmy, které využily jen uvedený boom z dotačního titulu ZÚ, a zůstávají jen takové, které zateplení berou jako dlouhodobou možnost své činnosti. Jsou finančně stabilní a mají již roky vyškolený personál. S těmi je pak nutné začít seriózně jednat o sanaci bytových domů.

#####Bude hůř

Proto není důvod na něco čekat. Dobrých stavebních firem a projekčních kanceláří je dostatek. Je proto z čeho vybírat.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery