Zisk ČSOB přesáhl 11 miliard korun díky obchodním aktivitám | E15.cz

Zisk ČSOB přesáhl 11 miliard korun díky obchodním aktivitám

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Skupina ČSOB v roce 2011 vykázala čistý zisk 11,172 miliardy korun. Ziskovost hlavních obchodních aktivit se dále zvýšila, avšak jednorázové znehodnocení řeckých dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv ubralo z čistého zisku 2,5 miliardy Kč, což ve výsledku způsobilo 17% snížení zisku oproti stejnému období minulého roku. Úvěrové portfolio rostlo v šesti po sobě jdoucích čtvrtletích a dosáhlo 441,1 miliardy Kč, objem depozit se vyšplhal na 611,6 miliardy Kč.

„Hlavními tahouny našeho výsledku jsou silná výkonnost našich hlavních obchodních aktivit a nízké náklady na riziko. ČSOB si stále udržuje silnou likviditu (poměr úvěrů ke vkladům činil ke konci roku bezpečných 72,7 %), a to spolu se silnou kapitálovou základnou tvoří dobrou výchozí pozici pro rozvoj našich aktivit,“ uvedl Bartel Puelinckx, člen představenstva a vrchní ředitel pro oblast financí. Podle Petra Knappa, člena představenstva a vrchního ředitele pro oblast korporátního bankovnictví byl rok 2011 pro banku po obchodní stránce velice úspěšný. „Naše úvěrové portfolio rostlo dvouciferným tempem i přes to, že jsme stejně jako v předchozích letech byli při poskytování úvěrů tradičně obezřetní,“ poznamenal.

Náklady na úvěrové riziko se snížily na 1,8 miliardy Kč, ukazatel nákladů na riziko klesl na 0,36 %. „ČSOB udržuje náklady pod kontrolou, zároveň ale pokračuje ve vybraných investicích v oblasti ICT a lidských zdrojů. Celkové provozní náklady za rok 2011 rostly meziročně o dvě procenta,“ uvedla banka. Skupina ČSOB udržuje silnou kapitálovou pozici a likviditu, když kapitálová přiměřenost k 31. prosinci 2011 činila 15,6 % a ukazatel Tier 1 ke stejnému datu 11,7 %. Ukazatel čistého stabilního financování dosáhl 135,1 %. ČSOB s úspěchem rovněž nabízela nová řešení pro klienty. Příkladem je služba 3D Secure (potvrzení internetových plateb pomocí SMS), kterou zavedla jako první z velkých českých bank, a také smart banking (aplikace pro chytré telefony/tablety).

Celkové provozní výnosy zůstaly na úrovni minulého roku. Meziroční růst čistého úrokového výnosu o dvě procenta byl tažen hlavně růstem objemů klientských úvěrů (především hypotéky a korporátní úvěry). Snížení expozice vůči vybraným vládním dluhopisům mělo negativní dopad na čistý úrokový výnos. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně snížil o jedno procento, zejména z důvodu navýšení roční platby do fondu pojištění vkladů (o 163 milionů Kč) kvůli zvýšení sazby pojištění vkladů z 10 na 16 bazických bodů (platnému od začátku 3. čtvrtletí 2010). Roční zvýšení mezd a růst celkového počtu zaměstnanců byly hlavními důvody, které stály za meziročním zvýšením personálních nákladů o 6 %.

Hypotéky vzrostly meziročně o 13 % na 163,1 miliardy Kč. Na hypotečním trhu nové prodeje hypoték ČSOB stabilně rostly, přičemž tempo růstu bylo poloviční oproti období hypotečního boomu před rokem 2008. Nové prodeje podpořil příznivý vývoj úrokových sazeb i stabilní ceny nemovitostí. Úvěry ze stavebního spoření meziročně stagnovaly. Celý český trh s úvěry ze stavebního spoření je postižen nejistotou klientů vyvolanou probíhajícími změnami v systému státní podpory stavebního spoření. Nové prodeje ČMSS za rok 2011 byly na úrovni předešlého roku, a to i navzdory klesajícímu trhu. Spotřebitelské úvěry klesli meziročně o 4 % na 17,5 miliardy Kč vlivem přesunu některých úvěrů ze spotřebitelského financování na konta malých a středních podniků. Tyto úvěry, které zahrnovaly také municipality a bytová družstva, na začátku roku 2011 začaly opět růst a tento trend vykazovaly v každém čtvrtletí. Jejich objem ke konci roku 2011 byl o 5 % nad úrovní z konce roku 2010. Leasing meziročně klesl o 2 % na 22,8 miliardy Kč.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video