Zlínsko: atraktivní, dostupné. Ceny bytů přesto klesají. | E15.cz

Zlínsko: atraktivní, dostupné. Ceny bytů přesto klesají.

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nejpodstatnější změna, k níž došlo v nedávné době ve Zlínském kraji, je výrazné zlepšení dopravní dostupnosti. Především se to týká jeho západní části.

Dálnice D1 minula Kroměříž, k jejímu úplnému dobudování chybí už jen úsek okolo Přerova. Rychlostní silnice R55, která na dálnici navazuje u Hulína, výrazně zlepšila dopravní napojení krajského města i významné části celého kraje.

Rozvoj dopravní infrastruktury má zásadní význam pro prosperitu kraje, což ukazuje i hodnocení vývoje na trhu s byty, potvrzující rozdělení kraje na ekonomicky prosperující západní část, navazující na koridor řeky Moravy, a na méně výkonnou část východní, kterou tvoří příhraniční pohoří Beskydy a Bílé Karpaty.

I když dobudování dálnice D1 a rychlostní silnice R55 nesporně přispělo k ekonomickému i sociálnímu rozvoji regionu, na zastavení poklesu cen bytů se tento fakt nijak výrazně neprojevil a zjištěný pokles cen je obdobný jako v jiných regionech, kde ke zkvalitnění silniční sítě nedošlo. Ukazuje se, že atraktivnost lokality ovlivňuje rozdíly v cenách bytů víc na lokální úrovni, celkový vývoj je však vázán na vývoj ekonomiky v rámci celé ČR.

#####Atraktivní cíle

Zlínský kraj je atraktivní oblastí cestovního ruchu, nachází se zde rozmanité množství přírodních, kulturních a historických památek. Chráněná území zabírají zhruba třetinu rozlohy kraje. Vysoký rekreační potenciál se promítá do cen bytů. Průměrné ceny starších bytů v převážné většině měst Zlínského kraje výrazně přesahují hranici 1 milionu korun, ceny starších bytů v lázeňských Luhačovicích dosahují dokonce výše 1,5 mil. korun, čímž převyšují ceny srovnatelných bytů v samotném krajském městě Zlíně zhruba o 150 000 Kč.

Okolí Rožnova pod Radhoštěm s velkým rekreačním potenciálem je zároveň i širší suburbanizační oblastí Ostravska. Právě vazba na Ostravsko, kde se po roce 2008 odehrál pokles cen, v této rekreační oblasti určuje i trendy pro vývoj cen bytů.

#####Pokles pokračuje

I přes zlepšování dopravní dostupnosti ceny starších bytů ve Zlínském kraji dlouhodobě klesají. Ve čtvrtém kvartálu klesly ceny bytů mezi rokem 2009 a 2010 o 6,7 %, mezi lety 2010 a 2011 o 7,6 %. Současná průměrná cena bytu ve Zlínském kraji se pohybuje na úrovni 1 222 000 Kč.

V roce 2012 lze očekávat zpomalení poklesu cen bytů, popř. jejich stagnaci. V západní části kraje by mohlo ceny bytů pozitivně ovlivnit napojení na dálniční síť. Dopravní dostupnost se začíná zlepšovat i v severní části kraje, zejména na Valašsku, kde by mohly ceny začít oživovat a zúročit k tomu i vysoký rekreační potenciál a kvalitní životní prostředí. V ostatních částech kraje budou ceny starších bytů letos s největší pravděpodobností nadále mírně klesat.

*

Institut regionálních informací, s. r. o. (IRI)

Dlouhodobě sleduje vývoj tržních cen bytů ve vybraných městech České republiky. Informace o realitním trhu jsou získávány z inzerce v tisku a na internetu. Celkové vyhodnocení cen je prováděno jednou ročně, vždy 15. listopadu. Kromě tohoto vyhodnocení jsou zpracovávány dílčí závěrky vývoje cen v krajských a okresních městech za jednotlivá čtvrtletí. V Praze je vyhodnocení údajů prováděno každý měsíc. Pro sběr a vyhodnocení cen nemovitostí vypracoval Institut regionálních informací vlastní metodiku s využitím standardní jednotky, kterou je starší byt I. kategorie s podlahovou plochou 68 metrů čtverečních v běžné, nikoli okrajové poloze (standard IRI).

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video