Vyhrajte svou zlatou investiční minci s novým magazínem E15 | E15.cz

Vyhrajte svou zlatou investiční minci s novým magazínem E15

Investiční mince
Investiční mince
• 
ZDROJ: E15

E15.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

V pondělí 16. března vyšel nový magazín E15 věnovaný sběratelství. Jak se vyznat v netradičních investicích a vydělat na nich? Od sbírek bot až po špičkovou whisky! V magazínu navíc můžete vyhrát zlatou investiční minci! Pořídíte ho v trafikách a nebo na www.ikiosek.cz.

Pravidla soutěže o sběratelské zlaté mince z minisérie Alchymisté od České mincovny a.s.

Soutěž probíhá v E15 magazínu v období od 16.3.2020 do 10.5.2020. Vyhrává 30 soutěžících, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, a budou vylosováni. Svou odpověď posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 87651 ve tvaru: MINCE mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC Příklad: MINCE A JANA NOVAKOVA PRAZSKA 12 OLOMOUC 77900. Přesné znění soutěžní otázky a varianty odpovědí na soutěžní otázku jsou otištěny v E15 magazínu dne 16.3.2020.

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87651. Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) mobil@cncenter.cz. Ceny: 30 x Zlatá sběratelská mince z minisérie Alchymisté Pro každého výherce: 1 x Zlatá sběratelská mince z minisérie Alchymisté Výhra: Zlatá sběratelská mince z minisérie Alchymisté od České mincovny a.s. v hodnotě 6 840 Kč Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.e15.cz. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Gabrielou Martinčekovou (email: gabriela.martincekova@cncenter.cz) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 SMS zprávu, a účastník soutěže může obsadit pouze jedno výherní pořadí v dané hře. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel či pro dosažení výherní pozice z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v dané hře, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel či z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v rámci dané hry, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v časopise E15 magazín a na webových stránkách www.e15.cz v případě získání výhry. Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, odpověď na soutěžní otázku, čas doručení SMS zprávy. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V Praze dne 16. března 2020

Autor: E15.cz

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah