Akcie, měny a názory: Pro cestu z krize potřebují firmy individuální servis

Bankovky

Bankovky Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

V dnešní době potřebují české firmy pomoc především v oblasti financování a přenesení rizika, což zvedá zájem o factoring. Podle údajů Asociace factoringových společností, která sdružuje největší finanční instituce na tuzemském trhu, její členové za první tři měsíce letošního roku proplatili přes 50 miliard korun.

Factoring chrání před platební nevolí a neschopností hradit závazky ze strany odběratelů a předchází selhání celého dodavatelsko-odběratelského řetězce. Není výjimkou, že v České republice platí odběratelé i 90 až 120 dní po splatnosti faktur. Navíc ho mohou využít firmy všech velikostí a všelijakého zaměření.

Pro nadnárodní skupiny je přidaná hodnota v tom, že se díky factoringu pohledávky dostanou pryč z jejich účetní bilance. Velké firmy jsou zase zvyklé používat factoring jako zdroj financování přesně navázaný na rytmus jejich byznysu – mám pohledávky, čerpám, nebo nemám pohledávky, nečerpám.

Pro malé firmy může být zase výhodou, že se jim rozšíří paleta možností, jak financovat svůj rozvoj. Pokud by na průběžné financování výroby použily peníze z jiných druhů úvěrů, nezbylo by jim třeba na modernizaci, rozšiřování či opravy. Cílem služby by měl být komplexní přístup.

U každého klienta se snažit přesně vystihnout jeho situaci a nabídku jí zcela uzpůsobit. Neposkytovat tak jednu univerzální službu s pevně danými podmínkami a parametry, ale individuální servis přímo pro konkrétního klienta, kdy největší roli hraje pochopení jeho potřeb a znalost trhu.

Autor je ředitel divize exportního, obchodního financování a factoringu Raiffeisenbank