Alena Vitásková: Cena tepelné energie

Šéfka ERÚ Alena Vitásková musela vydat cenové rozhodnutí do konce listopadu. Sama už ví, že ho bude muset změnit.

Šéfka ERÚ Alena Vitásková musela vydat cenové rozhodnutí do konce listopadu. Sama už ví, že ho bude muset změnit. Zdroj: Karel Kopáč

Alena Vitásková chce do Senátu také proto, aby mohla promluvit o nepravostech.
Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. V pozadí místopředseda ERÚ Martin Laštůvka
Alena Vitásková u soudu
4
Fotogalerie

Cenová regulace v teplárenství se liší od regulace elektroenergetiky i plynárenství. Ceny tepelné energie (tepla i chladu) jsou regulovány věcným usměrňováním cen, což spočívá ve stanovení podmínek pro kalkulaci a sjednání cen. Energetický regulační úřad stanovuje tyto podmínky v cenovém rozhodnutí k cenám tepelné energie. 

Zjednodušeně řečeno připraví se mantinely, v rámci kterých se dodavatelé mohou pohybovat, a dosazením oprávněných nákladů, přiměřeného zisku a množství do kalkulačního vzorce vyjde konkrétní cena.

To ale také znamená, že konkrétní výši cen tepelné energie v jednotlivých cenových lokalitách ERÚ přímo nestanovuje ani neschvaluje. V kalendářním roce lze do ceny promítnout jen ekonomicky oprávněné Alena Vitásková náklady nezbytné pro výrobu či rozvod tepelné energie, přiměřený zisk a DPH.

Podmínky pro kalkulaci a sjednání ceny tepelné energie platí pro dodavatele tepelné energie, jejichž kalkulovaná a uplatňovaná cena přesahuje cenu limitní (152,86 koruny za gigajoule bez DPH). Dodavatel sjednává s odběratelem cenu tepelné energie ve smlouvě o dodávce. Cenu lze sjednat jako jednosložkovou či dvousložkovou.

Dvousložková sestává z proměnné složky vztažené na jednotkové množství tepelné energie a stálé složky vztažené na jednotkové množství tepelné energie nebo na jednotku tepelného výkonu, jež odpovídají příslušnému rozvodnému nebo odběrnému tepelnému zařízení.

Nastavená regulace cen v teplárenství umožňuje dodavatelům promítnout do cen veškeré technické i jiné podmínky při výrobě a rozvodu tepelné energie. Zároveň pomáhá chránit odběratele před zneužitím monopolního postavení dodavatele v jednotlivých lokalitách.

Autorka je předsedkyní ERÚ