David Klimeš: Čeká nás integrace, kterou nikdo nechce

EU

EU Zdroj: profimedia.cz

Evropa potřebuje Ameriku k mnoha věcem. Bohužel už i k tak obyčejnému úkonu, jako je dotaz, jak na tom vlastně jsme. Evropané sice mají svou agenturu pro výzkum veřejného mínění Eurobarometr, ale ta aktuálně řeší důležité věci, jako je spokojenost zákazníků s přeshraničním nákupem.

Washingtonský think tank Pew Research Center se proto musí ptát místo nás: Věří ještě někdo ve starém světě na evropskou integraci? Odpověď reprezentativních vzorků je vůči evropským elitám krutá. Zvláště v Česku.

Z dotazování tisíců lidí v osmi zemích EU vyplývá, že veškeré integrační snahy vrcholící fiskálním paktem nemají pražádnou podporu „zdola“. Jen mezi Němci je většina těch, kteří si myslí, že evropská integrace posílila ekonomiku. Ostatní zkoumané národy včetně Čechů jsou opačného názoru.

Odpor zaživa pohřbívaných Řeků či tradičně euroskeptických Britů asi nepřekvapí. Pozoruhodná je však nechuť nových zemí zastoupených Polskem a Českem. I zde zjevně už zcela vyprchalo nadšení z přístupu na jednotný trh či k miliardám z eurofondů. Poláci ještě váhají, Češi už zcela propadli euroskepsi; více než tři čtvrtiny dotázaných chtějí plácnout nenechavé bruselské ruce přes prsty.

Z výzkumu vyplývá, že odpor k federalizující se unii se šíří mezi všemi Evropany, v Česku ale postupuje rychlostí pandemie. Nikde jinde ve sledovaných zemích za poslední tři roky nenarostl odpor k ekonomické integraci Evropy tolik jako právě v Česku. Nikde jinde se počet příznivců členství v Evropské unii nepropadl tak masivně jako v Česku. Nikde jinde neklesl kredit EU tak výrazně jako právě v Česku. A žádný jiný národ nepohrdá Řeky tolik jako Češi.

Bezradnost Čechů je o to horší, že sílící odpor k unii nevyvažuje ani hrdost na národní elity. Německou kancléřku považují Češi za schopnějšího národohospodáře než vlastního předsedu vlády. A zhoršení ekonomické situace v posledním roce kladou v drtivé většině za vinu domácí vládě, nikoli EU.

Nejskeptičtější Češi tedy budou logicky také nejvíce zklamáni následujícím vývojem v Evropě. Nic jiného než nepopulární ekonomická integrace totiž momentálně není v nabídce. Pokud Řecko zůstane v eurozóně, nastoupí eurobondy a tvrdý bruselský dozor nad národními rozpočty. Pokud Řecko odejde, společná evropská záruka za vklady v bankách je minimem, které bude muset zabránit runům na banky v jihoevropských státech. Je to skoro prašť jak uhoď.

Americký pohled na Evropu, která se integruje, aniž by chtěla, je dost pochmurný. Ale pohled na Čechy, kteří nesnášejí Evropu, pohrdají vlastními elitami, a ještě si o sobě myslí, že jsou nejzkorumpovanější v Evropě, je přímo tragický.