Hvězda v portfoliu vás nemusí zachránit. Na váze záleží

Je důležitější informace, jaký titul do portfolia vybrat, nebo spíše v jaké váze ho tam zařadit? Po více než dekádě na finančních trzích a po sedmi letech v pozici správce investičních podílových fondů jsem přesvědčen, že to druhé.

Pro zajímavou debatu o obchodních modelech, produktech i o konkurenci je jistě vhodné povídat si o tom prvním. Navíc případná pojednání o dvojnásobných zhodnoceních bývají egu příjemná. Sumář výkonnosti je však neúprosný, a pokud jste měli v portfoliu takovou hvězdu s vahou dvě procenta, je z toho pouze příjemný příspěvek, a ne „game changer“. Mnozí jsou sdílní ohledně toho, co mají v portfoliu, ale nikoliv kolik procent portfolia tato položka tvoří.

Diskrečně zvolené váhy vnášejí do portfolia novou proměnnou, která má podle mého vlastního pozorování nedoceněný význam pro výkonnost fondu. Chybně zvolené procentuální zastoupení takzvaných high conviction pozic (tedy pozic s vysokým přesvědčením a tím i zastoupením) může udělat z nadprůměrného portfolia nepříliš zajímavý počin, ba dokonce propadák. Částečně se lze těmto vlastním chybám vyhnout systémem pevných vah – equal weight. Ale zase se investor obere o onu případnou „megatrefu“.

Portfolio management je samozřejmě také obor o výběru investic. Ale naprosto stěžejní místo v něm má rozhodnutí o procentuálním zastoupení titulů. Pokud někdo o svých vahách v portfoliu mlží, je namístě kritická otázka proč? Zda využít přístup rovných vah, či vah diskrečních, si můžeme povědět příště. Dnes pouze apeluji: pokud máte investičního guru, měli byste být schopni v jeho příspěvcích nebo na jeho stránkách dohledat zastoupení doporučených pozic v procentech. Bez tohoto údaje totiž nelze říct o kvalitě portfolia či úsudku investora nic.