Komentář Dušana Šrámka: Zachrání nás jenom smrt? | e15.cz

Komentář Dušana Šrámka: Zachrání nás jenom smrt?

Finanční úřad.
Finanční úřad.
• 
ZDROJ: Profimedia
Dušan Šrámek

Dušan Šrámek

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Staré otřepané přísloví praví, že od daní člověka osvobodí jenom smrt.  Bohužel, pokud se ocitnete v tenatech české daňové správy, může to být i doslova.

Nejvyšší správní soud v rámci kasační stížnosti zrušil nedávno postup správce daně a rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který zamítl žádost o prominutí pokuty ve výši 2 430 000 korun za neoznámení osvobozeného příjmu podle zákona o daních z příjmů. Finanční úřad totiž zjistil, že stěžovatel převedl na základě smlouvy o převodu podíl v jedné společnosti na jinou za úplatu ve výši 24 300 000 korun.

V souladu s příslušným paragrafem zákona o daních z příjmů je příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Jenže poplatník má v rámci daně z příjmů fyzických osob povinnost oznámit správci daně obdržení příjmu do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel, přesahuje-li tento příjem částku pět milionů korun. Protože dotyčný svou oznamovací povinnost nesplnil, vyzval jej žalovaný k podání oznámení o osvobozených příjmech v náhradní lhůtě patnácti dnů. Stěžovatel v určené náhradní lhůtě oznámení podal, nicméně mu to nebylo nic platné. Následoval platební výměr, kterým mu berňák uložil pokutu ve výši 2 430 000 Kč - ve výši 10 procent z částky neoznámeného příjmu.

Následovala žádost o prominutí pokuty, v níž postižený uvedl, že v posledních třech letech žádným způsobem neporušil daňové a účetní předpisy, a že je u něj dán ospravedlnitelný důvod, na základě kterého má uloženou pokutu prominout, protože se od poloviny roku 2016 prudce zhoršil jeho zdravotní stav. V krátké době byl dvakrát hospitalizován a mnohokrát ambulantně vyšetřován. Trpí chronickým selháním ledvin a je nucen třikrát týdně podstupovat 4,5hodinovou hemodialyzační léčbu, což je pro něj jak časově, tak psychicky velmi náročné. K žádosti doložil i příslušnou lékařskou zprávu, která tvrzení o jeho špatném zdravotním stavu potvrdila. Jenže podle berňáku ani tohle není takzvaný ospravedlnitelný důvod, jehož existenci zákon o daních z příjmů pro prominutí pokuty nezbytně předpokládá.

Nejvyšší správní soud to ale naštěstí viděl jinak. Podle něj je zcela pochopitelné, že dotyčný v době, kdy trpěl takovými potížemi, které rozhodně nelze srovnávat s běžnými nemocemi či úrazy, upřednostnil před plněním svých administrativních povinností vůči správci daně péči o sebe a svůj zdravotní stav. Takto závažné zdravotní potíže by podle NSS nepochybně významným způsobem zasáhly a limitovaly každého člověka, přičemž uvedené zdravotní problémy proto s ohledem na všechny okolnosti případu je možné považovat za ospravedlnitelný důvod, na jehož základě lze pokutu odpustit.

Tvrdý postup byl o to nepochopitelnější, že zdravotní důvody jakožto ospravedlnitelný důvod předpokládá také příslušný pokyn Generálního finančního ředitelství mezi důvody, pro něž je možné pokutu odpustit. Případ je o to otřesnější, že poplatník ani státu nic nedlužil, jen zapomněl oznámit jednu ze zbytečných buzerací, které po občanech stát naprosto zbytečně vyžaduje. 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video