Komentář Kryštofa Kruliše: Jaký bude obchod s Británií po Novém roce? | e15.cz

Komentář Kryštofa Kruliše: Jaký bude obchod s Británií po Novém roce?

Kryštof Kruliš

Kryštof Kruliš

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Aktuální osmé kolo rozhovorů o budoucím vztahu Spojeného království a EU je jednou z posledních příležitostí prolomit před říjnovou Evropskou radou doposud velmi stojaté vody.  

Jednání v tomto týdnu začínají pod vlivem zpráv o připravované britské legislativě, kterou by Spojené království mělo jednostranně posunout význam některých ustanovení o Severním Irsku z právně závazné dohody o vystoupení z EU. Britská vláda zdůrazňuje, že má jít jen o dílčí zpřesnění a britské mezinárodněprávní závazky budou dodrženy. Než se však vše podaří řádně vysvětlit, ztrácí se čas a energie, která by mohla být vložena do hledání konsensu.

Problematickými body zůstávají otázka rybolovu a otázka nastavení systému pravidel a standardů, jejichž dodržováním EU podmiňuje otevření svého trhu britské ekonomice. V rybolovu EU požaduje v zásadě zachování stávajícího stavu. Zejména flotily sousední Francie a tradičně velká španělská flotila rybářských lodí by s uzavřením britských vod ztratily uplatnění. Pro Británii jde více o otázku prestiže a zachování politických slibů z kampaně za brexit, než o otázku, na které by byla hospodářsky závislá.

Problematika pravidel a standardů, zejména otázka veřejných podpor, je ekonomicky daleko rozsáhlejší a promítá se vlastně do všech oblastí hospodářského života. Britové by chtěli přístup na trhy EU po vzoru dohody o volném obchodu CETA, kterou má EU uzavřenu s Kanadou. Pro EU je však Spojené království příliš velkou a geograficky příliš blízkou ekonomikou, aby jí takové podmínky přístupu na trhy EU umožnila a požaduje zejména dodržování zákazu veřejné podpory, aby britské firmy neměly proti těm z kontinentu na trzích EU výhody. Nesmiřitelné pozice v otázce veřejných podpor by proto bylo možné překonat snad jen smluvní klauzulí o možnosti znovuzavedení dílčích cel v případě, že dojde k prokázanému porušení pravidel hospodářské soutěže druhou stranou. 

Při selhání jednání by se obchod mezi Spojeným královstvím a EU z režimu vnitřního trhu od roku 2021 překlopil do režimu pravidel Světové obchodní organizace. Čeští exportéři by při vývozu na ostrovy platili clo dle britského celního sazebníku, který britská strana zveřejnila již v první polovině tohoto roku. Českým spotřebitelům by se zase zboží ze Spojeného království prodražilo o clo dle celního sazebníku EU. Ekonomicky na tom budeme všichni tratit a to navíc v hospodářsky obtížně předvídatelné době pandemie COVID19.

Jednání by samozřejmě mohla pokračovat i nadále a postupem času se mezi EU a Spojeným královstvím může podařit nalézt společnou řeč. Lze očekávat, že v mezidobí francouzská a španělská rybářská flotila projdou v důsledku uzavření britských vod redukcí a vzájemná obchodní výměna poklesne na úroveň, kde již bude pro EU akceptovatelnější přistoupit na kompromisy ohledně pravidel a standardů. Navíc Spojené království může časem dokázat, že po vystoupení z vnitřního trhu EU nenastartovalo žádnou deregulační spirálu. Pro všechny by ale bylo mnohem lepší, kdyby taková obchodní dohoda bezprostředně navázala na přechodné období. Jinak to znamená, že hospodářské subjekty budou vystaveny dvojímu přechodu. Nejprve z vnitřního trhu do režimu Světové obchodní organizace a podruhé pak do režimu na základě případné nově uzavřené dohody.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video