Komentář Viliama Bucherta: Jedno zbytečné potrubí

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Přeprava zemního plynu podobně jako otázka zabezpečení elektřiny či vody dnes patří k zásadním otázkám všude na světě. Je spojena s energetickou bezpečností, proto se k ní musí přistupovat s obezřetností a vyžaduje dlouhodobou strategii a plánování. Už deset let se například hovoří o projektu BACI, který by přímo propojil českou a rakouskou plynárenskou soustavu. Je ale zrovna něco takového potřeba?

Projekt BACI (Bidirectional Austrian-Czech Interconnector) představuje vizi českého a rakouského provozovatele, společností NET4GAS a Gas Connect Austria, o přímém propojení přepravních plynárenských soustav. Jedná se o potrubí v délce 61 kilometrů, z toho 12 by se budovalo na české straně. Firmy argumentují sblížením cen zemního plynu na obou trzích a lepší diverzifikací přepravních tras, tedy zvýšením bezpečnosti dodávek do Česka. Hovoří i o životním prostředí a podpoře udržitelnosti, k níž má přispět nahrazení uhlí plynem.

Zní to všechno vznešeně a jistě je potřeba o podobných otázkách diskutovat. Ovšem proti těmto tvrzením existují i protiargumenty. Data na podporu oněch vznešených tvrzení jsou sporná. Zde je několik důvodů. Cenová hladina na českém a rakouském trhu s plynem je dlouhodobě téměř identická. To proto, že obě země disponují rozsáhlým přepravním spojením s Německem a cena je odvozena od německého trhu, který svou kapacitou několikanásobně převyšuje český i rakouský trh. S tím projekt BACI nic nenadělá, takže ceny těžko změní.

Smysluplnost projektu z pohledu zvýšení bezpečnosti dodávek a diverzifikace přepravních tras je také diskutabilní. Stačí se podívat na dnešní stav přepravní soustavy. Existující infrastruktura je pro potřeby českého plynárenského trhu několikanásobně předimenzována. Projekt BACI se má napojit na rakouský plynárenský uzel v Baumgartenu, kde se obchoduje zemní plyn přepravený přes území Slovenska, případně Německa. Přímé propojení do Rakouska tedy žádné nové zdroje plynu do Česka nepřivede.

Také z pohledu podpory snah o nahrazení uhlí zemním plynem například v roli záložního zdroje energie pro obnovitelné zdroje není návrh při pohledu na objem a využitelnost stávající přepravní kapacity relevantní.

Lze si představit důležitý argument pro spotřebitele – možné snížení cen plynu. Jenže český spotřebitel s realizací BACI nižších účtů za plyn nedosáhne. Situace na trzích tomu neodpovídá. Navíc celý projekt by si na české straně vyžádal velké investiční náklady. Ty se naopak do konečných účtů promítnout mohou a budoucí cenu zvýšit.

Autor je spolupracovník redakce