Komentář Viliama Bucherta: Vyšší daně | e15.cz

Komentář Viliama Bucherta: Vyšší daně

Viliam Buchert

Viliam Buchert

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

To, že česká vláda je často chaotická a od různých členů kabinetu slyšíme protichůdné názory, víme dávno. Dokonce i v případě daní. Posledním příkladem jsou různé návrhy týkající se superhrubé mzdy. Jinak se na věc dívá premiér Andrej Babiš (hnutí ANO), jinak vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). To vše v době koronavirové pandemie, kdy se jedná o zdraví občanů. A zdraví lidí se týká i nový návrh na zvýšení daní na tabákové výrobky, který je v Poslanecké sněmovně. Ten také míří vedle, i když důvody jsou jiné.

Otázky kolem kouření jsou dlouhodobě velmi sledované a téměř nikdo nezpochybňuje většinový konsenzus, že kouření škodí zdraví. V České republice přesto pořád kouří přes dva miliony lidí a většina z nich se už někdy pokusila přestat. To se ale podaří málokomu, odhaduje se, že bez odborné pomoci to zvládnou pouze čtyři procenta kuřáků. V posledních letech se proto stále více hovoří o možnostech spojených s takzvaným konceptem snižování škodlivosti v oblasti kouření. K tomu přispívají nové technologie, které mění i trendy v kouření, pokud se už někdo nechce tohoto zlozvyku zbavit. Na to návrhy ohledně daně na tabák, které leží ve sněmovně, moc ohled neberou. Právě naopak.

Navíc za nastalé koronavirové pandemie nemůže jít pouze o peníze, které zvýšení daní přinesou státní pokladně, ale především o kapacity českého zdravotnictví, které jsou stále více vyčerpávány. Se zajímavou iniciativou proto přišli čeští pneumologové a ve své výzvě „Daruj lůžko“ nabádají kuřáky, aby s cigaretami i kvůli současné pandemii přestali a šetřili lůžka v nemocnicích pro ty, kteří vyžadují léčbu onemocnění koronavirem. Odložení cigaret podle lékařů může pomoci kapacitám v nemocnicích již v řádu dnů.

Protože, jak již bylo řečeno, se naprostá většina kuřáků ale nikotinu nedokáže vzdát, doporučují lékaři v čele s Evou Králíkovou, která se problematice kouření dlouhodobě věnuje na nejvyšší úrovni, využít principu „harm reduction“ (doporučuje ho například vláda ve Velké Británii nebo některé americké instituce) omezení počtu vykouřených cigaret, nebo přechod na elektronické cigarety nebo bezdýmný tabák. Jenže i tato výzva lékařů, kterou paradoxně podpořil silný kuřák, prezident Miloš Zeman, se míjí s návrhy, jež projedná Poslanecká sněmovna.

O co vlastně jde?

Zahřívané tabákové výrobky jsou zatíženy spotřební daní od roku 2019. Jejich nižší zdanění oproti klasickým cigaretám odráží skutečnost, že podle dostupných studií představují nižší zdravotní riziko. Zde si musíme zopakovat, že jde o možné snížení rizika, ne že riziko neexistuje. Česká vláda takový přístup zvolila nejen s ohledem na výnosy daně, ale také v zájmu ochrany veřejného zdraví; respektive, aby podpořila přechod kuřáků od cigaret k méně rizikovým nikotinovým alternativám. Zjednodušeně řečeno: Nejlepší je pro naše zdraví přestat kouřit. Pokud to někdo nechce, nebo nedokáže, je lepší použít méně škodlivé alternativy. K takovému názoru se klonil v několika rozhovorech i exministr zdravotnictví Adam Vojtěch a mnoho expertů. Jistě, někteří lékaři s tím nesouhlasí, ale studie hovoří jinak.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který je ve Spojených státech nejrespektovanější instancí v oboru, autorizoval 7. července prodej zařízení na zahřívaný tabák IQOS v USA s označením tabákový výrobek s modifikovaným rizikem. Jedná se o pouze druhý výrobek v historii, který od FDA obdržel tento typ autorizace a vůbec úplně první tabákový výrobek v kategorii, která se věnuje míře vystavení organismu škodlivým látkám. V České republice na něj v posledních letech přešlo kolem 400 000 kuřáků. Ani tento argument ale našim poslancům a poslankyním nestačí.

V květnu vláda schválila tříletý kalendář pro spotřební daně z tabáku, který počítá s pětiprocentním růstem všech sazeb a zachovává tak poměr zdanění zahřívaného tabáku vůči cigaretám. V důvodové zprávě Ministerstva financí se kromě jiného praví: „Tento návrh naplňuje Programové prohlášení vlády, podle kterého bude vláda při řešení problému závislostí prosazovat taková opatření, která povedou ke snižování škod a rizik spojených s problematikou závislosti na návykových látkách… Sazba spotřební daně ze zahřívaných tabákových výrobků je stejně jako ve většině ostatních členských zemí EU stanovena dle váhy tabáku v nich obsaženého. Vzhledem k nízké hmotnosti tabáku v zahřívaném tabákovém výrobku je tak jeho celková míra zdanění nižší než například v případě cigaret. Nižší míra zdanění také částečně zohledňuje fakt, že dosavadní analýzy ukazují, že tyto výrobky obsahují méně škodlivých látek, které jsou přítomné u tradičních tabákových výrobků…“ Tolik vláda.

Takové návrhy mají samozřejmě i ekonomické konsekvence. Diferencovaný přístup ke zdanění tabákových výrobků podle míry škodlivosti, proto podporují i někteří ekonomové. Například Jan Švějnar, člen NERV, říká: „Selektivní daně dávají ekonomický smysl, pokud jejich sazby odpovídají negativním externalitám, tedy škodám, které spotřeba určitých komodit způsobuje. Více škodlivé komodity mají být zdaněny více. U tabáku je tedy třeba více zvyšovat daně na cigarety a méně na méně škodlivé alternativy, jako je zahřívaný tabák. Chybou je však i současné nezdanění elektronických cigaret, které nejsou zdraví neškodné.“

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny navrhuje urychlení vládou schváleného daňového kalendáře u tabákových výrobků. Daně na tabák by měly v příštím roce růst o 10 procent a v dalších dvou letech pak vždy o 5 procent. To by rozpočtu příští rok přineslo dodatečné 2 až 3 miliardy korun. Krabička cigaret by proto od ledna příštího roku podražila asi o osm korun.

Jenže tvrdé lobbistické tlaky na poslance vedly k tomu, že se objevily i poslanecké pozměňovací návrhy, u kterých se má zmírnit růst daní na cigarety a naopak zvýšit sazby pro zahřívaný tabák. Což by ale odporovalo tomu, co vláda zatím říkala a také to není v souladu s výsledky studií o škodlivosti těchto komodit na zdraví občanů. Proč více zdaňovat méně škodlivou alternativu, na to nedokážou poslanci nijak rozumně odpovědět. Prostě to nedává logiku. Vysvětlit se to dá pouze podivnou zákulisní hrou.

Pokud by byl návrh rozpočtového výboru odmítnut, a naopak by prošly poslanecké pozměňovací návrhy, patrně by to zpomalilo přechod kuřáků od cigaret k méně rizikovým alternativám. Navíc je sporné, zda by v tom případě došlo k dodatečnému výběru daně, a to kvůli malému podílu zahřívaného tabáku na celkovém trhu, který tvoří jen několik procent.

V Poslanecké sněmovně se tedy hraje nejenom o dodatečné příjmy státního rozpočtu, ale především i o to, zda tlaku cigaretové lobby odolá dlouhodobý a ekonomy podporovaný přístup Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví, který selektivním zdaněním vytváří ekonomické stimuly pro odklon kuřáků od cigaret a přechod k méně škodlivým alternativám.

Jak je ale vidět, pro snížení cenové dostupnosti cigaret existují i jiné důvody než pouze fiskální. Protože snahy tabákové lobby snížit zdanění cigaret a prudce zvýšit zdanění bezdýmných výrobků jsou anachronismem vytrženým z kontextu doby a neodpovídají současným zdravotním poznatkům.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video