Martin Kujal: Jistota prodělku

dluhopisy

dluhopisy Zdroj: ctk

Mezi spořícími dluhopisy, které nabízí ministerstvo financí obyvatelstvu, se objevil na českém trhu netradiční instrument, takzvaný protiinflační dluhopis. Jeho výnos bude závislý na vývoji českého indexu spotřebitelských cen čili inflace. Jinými slovy je dopředu znám reálný výnos investice. Ten bude sice v tomto konkrétním případě nulový, ale investor si alespoň kupuje reálnou stabilitu svých úspor.

Dluhopisy vázané na inflaci mají na vyspělých zahraničních trzích poměrně dlouhou tradici. Typicky do nich investují dlouhodobí investoři (například penzijní fondy), jejichž primárním cílem je ochránit a reálně zhodnotit úspory.

Konstrukce dluhopisů je zpravidla taková, že o inflační index se postupně zvyšuje jmenovitá hodnota dluhopisů a tím roste jak finální dlužná částka, tak i pravidelné úrokové výnosy. Pohříchu čeští profesionální správci majetku dosud na protiinflační dluhopisy marně čekají. V souvislosti s plánovanými změnami ve spoření na důchod by bezpochyby stálo za úvahu tento typ instrumentů penzijním fondům a pojišťovnám nabídnout.

Protiinflační dluhopisy poskytují ochranu proti neočekávané inflaci. Jsou však účinným štítem proti finanční represi? Finanční represe je jednou z možností, jak částečně ulevit dlužníkům od jejich závazků na úkor věřitelů.

Funguje tak, že centrální banka drží nízké úrokové sazby a tiše toleruje zvýšenou inflaci. To se odráží aktuálně i na trhu inflačně vázaných dluhopisů v USA, Británii či Německu, kde jsou reálné výnosy výrazně záporné. Investoři tak kupují dluhopisy výše uvedených zemí s jistotou, že na nich v reálném vyjádření prodělají.

Autor vede správu fondů J&T Investiční společnosti