Mobil, přítel seniorů

I když seniorské mobilní přístroje vypadají jednoduše, technický pokrok se dotýká i jich

Období letních dovolených je v plném proudu, někteří z nás si ale svůj zasloužený odpočinek nemohou užívat úplně bezstarostně. Třeba lidé pečující o své rodiče či prarodiče v pokročilém věku. Pro starší lidi (často se sníženými pohybovými schopnostmi a dalšími zdravotními komplikacemi) může být odloučení od svých blízkých velmi stresující, v případě nouze je člověk, na kterého by se senioři s žádostí o pomoc obrátili přirozeně jako na prvního, vzdálen tisíce kilometrů. Jediným pojítkem a zároveň důležitou bezpečnostní pomůckou pro ně tak často zůstává mobilní telefon.
Aby však mobilní telefon roli bezpečnostní pomůcky pro seniory plnil dobře, musí svým uživatelům v každém případě nejprve dokonale vyhovovat. Na trhu existují seniorské mobilní telefony s velkými tlačítky, kontrastním displejem či velkým S.O.S. nouzovým tlačítkem. Je však smutným faktem, že většina příslušníků starší generace je vybavena přístroji pro ně zcela nevyhovujícími. Miniaturní telefon, vybavený moderními funkcemi, který často senioři „dědí“, je pro ně pak spíše přítěží. Neradi s ním zacházejí a v případě nouze by si jím jen velmi obtížně přivolali pomoc. Můžeme však s jistotou očekávat, že mobilní „gramotnost“ seniorů v budoucnu poroste. A i když seniorské mobilní přístroje vypadají jednoduše, technický pokrok se dotýká i jich. Do vývoje a testování ergonomie takových přístrojů jsou investovány nemalé finanční prostředky, každý detail u nich má svou roli a opodstatnění. Některé z nich jsou dnes již vybaveny například GPS lokalizací nebo pokročilým senzorem pádu, který když rozezná nouzovou situaci, sám iniciuje volání na předem navolená čísla pomoci. Můžeme očekávat, že mobilní telefony tak svou funkci bezpečnostního garanta seniorů a osob se zdravotním postižením budou do budoucna plnit stále častěji a efektivněji. Budoucností je bezpochyby integrace prvků elektronického zdravotnictví eHealth přímo do mobilního telefonu. Přístroj by tak mohl v případě nouzové situace poskytnout například informace o zdravotním stavu a diagnóze pacienta ještě před příjezdem záchranné služby.
Takto si představuji technologický vývoj, který lidem opravdu pomáhá zajistit spokojenější život.