Obchází nás stagflace. Česká ekonomika přesto letos vzroste

Válka na Ukrajině s sebou přináší riziko stagflačního přízraku v podobě vysoké inflace a hospodářské stagnace.

Válka na Ukrajině s sebou přináší riziko stagflačního přízraku v podobě vysoké inflace a hospodářské stagnace. Zdroj: Reuters

Válka na Ukrajině s sebou přináší riziko stagflačního přízraku v podobě vysoké inflace a hospodářské stagnace.
2
Fotogalerie

Již za týden se k projednání měnové politiky sejde bankovní rada ČNB. Tentokráte bude mít k dispozici aktualizovanou makroekonomickou a inflační prognózu. My jsme ji v Komerční bance zveřejnili již tento týden. Od posledního vydání v lednu musíme konstatovat, že svět, a to nejenom ten ekonomický, se totálně změnil. Ještě jsme se nedostali z pandemie covidu a musíme se potýkat s dalším šokem v podobě války na Ukrajině – s dramatickým dopadem na spolehlivost a ceny dodávek surovin, zejména těch energetických.

Válka na Ukrajině s sebou přináší riziko stagflačního přízraku v podobě vysoké inflace a hospodářské stagnace. V případě typické poptávkové inflace je její růst způsoben přehříváním ekonomiky. V případě stagflace je rychlý růst spotřebitelských cen výsledkem nabídkového šoku, typicky zdražením klíčové suroviny, jako je například ropa.

Ztráta kupní síly peněz pak významným způsobem omezuje agregátní poptávku, ekonomika upadá do stagnace, v horším případě do recese. Výsledkem může být dramatický nárůst nezaměstnanosti, což situaci v reálné ekonomice dále zhoršuje.

Současnou situaci však nevnímáme jako vyloženě stagflační. Tuzemská inflace má bezesporu své nabídkové příčiny v podobě dovozu drahých energií, nemalou část však tvoří i poptávková inflace. Ano, vysoká míra tuzemské inflace ohrožuje reálnou kupní sílu domácností i firem a drahé statky nezbytné potřeby, jako jsou energie či potraviny, ohrožují poptávku po zbytnějších produktech. To se samozřejmě promítne do pomalejšího hospodářského růstu.

Očima guvernéra: Stagflace

Video placeholde
• Videohub

Za letošní rok česká ekonomika podle naší prognózy vzroste, a to o 1,8 procenta. Toto číslo v sobě ovšem skrývá mělkou recesi v aktuálním čtvrtletí a v létě. Inflace se letos nevrátí pod 10 procent, v průměru ji čekáme na 12,6 procenta.

Zásadně jiná je situace, pokud jde o trh práce. Ten se jednoznačně vrátil do předpandemické přehřátosti. Firmy napříč odvětvími reportují vedle potíží s nedostatkem materiálů či jeho cenou nedostatek pracovní síly jako jednu z hlavních bariér svého dalšího růstu. Trh práce tak bude snižovat stagflační dopady a zároveň bude schopen se vypořádat s uprchlickou přílivovou vlnou.