Stanislav Servus: Zvláštní tažení proti Hušákovi

Aleš Hušák

Aleš Hušák Zdroj: E15 Anna Vackova

Od konkurzu společnosti Sazka již uplynul nějaký čas, přesto jde stále o téma, které se dokáže dostat na první stránky novin. Hlavní důvod? Jedná se prostě o bezprecedentní případ: akcionáři umožnili managementu, aby zničil svěřené hodnoty a ještě za to dostal královsky zaplaceno.

Není divu, že nové vedení ČSTV vytáhlo do boje s cílem pokusit se získat alespoň drobnou kompenzaci, nebo spíše asi politické body za ochranu zájmů svých členů. Tak vznikl plán podat žalobu na náhradu škody proti bývalému předsedovi představenstva Sazky a jejímu generálnímu řediteli Aleši Hušákovi.

Dlouhé a drahé

Tuto zprávu jsem četl s úžasem. Stále totiž nechápu, jak je možné, že proti panu Hušákovi nezakročili akcionáři Sazky již dříve, když ještě měla majetek a bylo možno jej pro sportovní svazy zachránit. Místo toho Hušákovi dovolili, aby Sazku dovedl do insolvence. Nechápu také, proč už v rámci insolvenčního řízení proti panu Hušákovi nepostupoval insolvenční správce, který jistě mohl řadu jeho úkonů zpochybnit a mohl se pokusit získat do podstaty i kompenzaci za jeho pochybení při vedení firmy.

Čtěte také: Věřitelé Sazky dostanou nejvýše pětinu dluhu

Dnes bude pozice akcionářů daleko složitější. Sice je pravda, že v rámci žaloby na náhradu škody proti členovi představenstva musí tento prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře. Sazka však bude na druhé straně také povinna jasně prokázat, jaké kroky byly v rozporu s péčí řádného hospodáře a jaká jí vznikla z daného pochybení škoda.

Firma pak bude muset v případě podání žaloby samozřejmě zaplatit soudní poplatek ve výši několika milionů korun, leda by ji soud od této povinnosti osvobodil, což může, ale nemusí. Řízení samo se téměř určitě potáhne několik let a bude stát další velké peníze. Nejhorším výsledkem by pak byla prohra Sazky. Pak by pan Hušák měl samozřejmě právo na náhradu nákladů na své právní zástupce.

Méně trnité cesty

Můžeme spekulovat, zda by pro Sazku nebylo do určité míry jednodušší podat na Hušáka spíše trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Pak by mohla svůj nárok uplatnit v rámci trestního řízení v první fázi ještě bez tučného soudního poplatku a s využitím určitých procesních výhod pro poškozeného.

Podle vyjádření činovníků ČSTV se totiž zdá, že znaky skutkové podstaty daného trestného činu mohly být naplněny. Zároveň není jasné, proč Sazka, alespoň podle dostupných informací, dosud nezkusila uplatnit nárok na navrácení mezd vyplacených Hušákovi, když jeho pracovní poměr byl kvůli souběhu s funkcí v představenstvu s velkou pravděpodobností neplatný. To by mohlo být poměrně jednoduché, judikatura je v tomto směru jasná.

Smutný konec

Rovněž nevíme, proč věřitelé, jejichž pohledávky nebyly v insolvenčním řízení uspokojeny, dosud nevyužili poměrně silných ustanovení insolvenčního zákona a neuplatnili proti panu Hušákovi či dalším členům managementu nárok na náhradu škody dle insolvenčního zákona. Jejich pozice by měla být silná; bylo prokázáno, že Sazka se v úpadku nacházela již před podáním insolvenčního návrhu.

Místo těchto kroků jde ČSTV poměrně problematickou cestou žaloby na náhradu škody. Můžeme doufat, že pro český sport se od Hušáka podaří získat nějakou slušnou kompenzaci. Přesto se zdá, že nezbude než se podivovat nad tím, že za smutný konec Sazky zatím nikdo nezaplatil a asi ani nezaplatí.

Autor je advokát