Akcie, měny & názory Jany Steckerové: Tuzemská ekonomika zaostává v produktivitě, chybí investice | E15.cz

KoronaHelpdesk E15

Jak ekonomicky přežít koronavir

Více k tématu

Akcie, měny & názory Jany Steckerové: Tuzemská ekonomika zaostává v produktivitě, chybí investice

Akcie, měny & názory Jany Steckerové: Tuzemská ekonomika zaostává v produktivitě, chybí investice
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Pavel Otto
Jana Steckerová

Jana Steckerová

Produktivita v zemích středoevropského regionu zůstává nízká. Hrubá přidaná hodnota na jednoho zaměstnance je ve srovnání s vyspělými zeměmi zhruba poloviční. Jedním z důvodů, proč region v produktivitě zaostává, mohou být i nízké investice do oblasti výzkumu a vývoje.

Výše výdajů na výzkum a vývoj na jednoho obyvatele je v regionu podstatně nižší, než je tomu ve vyspělých zemích. Na Slovensku a v Polsku je třikrát nižší, než je průměr dosahovaný v EU. Česká republika je na tom o něco lépe, když zde tento ukazatel dosahuje poloviční hodnoty, než je tomu v EU.

Nízké investice do výzkumu a vývoje však nejsou problém pouze zemí středoevropského regionu. Za světovými velmocemi v oblasti inovací výrazně zaostává i samotná EU. Zatímco v roce 2017 EU investovala do výzkumu a vývoje 2,1 procenta HDP, investice v Jižní Koreji do této oblasti činily 4,2 procenta HDP, v Japonsku 3,3 procenta a ve Spojených státech 2,8 procenta HDP.

Evropská unie si je tohoto problému vědoma a investice do výzkumu a vývoje by ráda zvýšila. Podle její strategie by všechny členské státy měly tyto výdaje zvýšit až na tři procenta HDP, a to do roku 2020. Přestože se nám plány EU zdají příliš optimistické, je to pro země regionu dobrá příležitost využít zdroje EU k navýšení investic do této oblasti a výzva pro místní vlády, aby uvažovaly o dalších pobídkách pro soukromý sektor. Bez investic do výzkumu a vývoje bude růst produktivity a rychlejší konvergence k vyspělým zemím možný jen obtížně.

Autorka je ekonomka Komerční banky

Akcie, měny & názory Michala Skořepy: Jak danit roboty
Akcie, měny & názory Moniky Junicke: Tratit budou všichni

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!