Alena Vitásková: Cena tepelné energie | E15.cz

Alena Vitásková: Cena tepelné energie

Alena Vitásková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Cenová regulace v teplárenství se liší od regulace elektroenergetiky i plynárenství. Ceny tepelné energie (tepla i chladu) jsou regulovány věcným usměrňováním cen, což spočívá ve stanovení podmínek pro kalkulaci a sjednání cen. Energetický regulační úřad stanovuje tyto podmínky v cenovém rozhodnutí k cenám tepelné energie. 

Zjednodušeně řečeno připraví se mantinely, v rámci kterých se dodavatelé mohou pohybovat, a dosazením oprávněných nákladů, přiměřeného zisku a množství do kalkulačního vzorce vyjde konkrétní cena.

To ale také znamená, že konkrétní výši cen tepelné energie v jednotlivých cenových lokalitách ERÚ přímo nestanovuje ani neschvaluje. V kalendářním roce lze do ceny promítnout jen ekonomicky oprávněné Alena Vitásková náklady nezbytné pro výrobu či rozvod tepelné energie, přiměřený zisk a DPH.

Podmínky pro kalkulaci a sjednání ceny tepelné energie platí pro dodavatele tepelné energie, jejichž kalkulovaná a uplatňovaná cena přesahuje cenu limitní (152,86 koruny za gigajoule bez DPH). Dodavatel sjednává s odběratelem cenu tepelné energie ve smlouvě o dodávce. Cenu lze sjednat jako jednosložkovou či dvousložkovou.

Dvousložková sestává z proměnné složky vztažené na jednotkové množství tepelné energie a stálé složky vztažené na jednotkové množství tepelné energie nebo na jednotku tepelného výkonu, jež odpovídají příslušnému rozvodnému nebo odběrnému tepelnému zařízení.

Nastavená regulace cen v teplárenství umožňuje dodavatelům promítnout do cen veškeré technické i jiné podmínky při výrobě a rozvodu tepelné energie. Zároveň pomáhá chránit odběratele před zneužitím monopolního postavení dodavatele v jednotlivých lokalitách.

Autorka je předsedkyní ERÚ

Autor: Alena Vitásková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video