Alena Vitásková: Složení cen energií | E15.cz

Alena Vitásková: Složení cen energií

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: ceps

Alena Vitásková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ceny dodávky energií pro domácnosti se skládají z neregulované části (komodity; stanovuje obchodník) a z regulované části, kterou částečně určují Energetický regulační úřad (distribuce, přenos/přeprava, systémové služby, podpora elektřiny a poplatek na operátora trhu) a částečně daňové předpisy ČR.

Neregulovanou část ceny utváří tržní prostředí – navzájem si konkurující nabídky obchodníků. Svému obchodníkovi platíte za každou odebranou jednotku energie a obvykle i stálé měsíční platby. Ceny dodávané komodity závisí ve značné míře na velkoobchodních cenách, za které obchodníci energie nakupují.

Regulovanou část ceny stanovenou ERÚ určuje příslušná legislativa. Její výše zůstává pro každé distribuční území v daném roce vždy stejná, nezávisle na výběru obchodníka. ERÚ reguluje pouze ceny za služby poskytované společnostmi s přirozeným monopolem, kde zákazník nemá možnost volby jiného poskytovatele těchto služeb. Zjednodušeně lze říct, že regulované ceny slouží k pokrytí prostředků potřebných k provozu energetických soustav a doprovodných služeb. Většina položek, ze kterých jsou tvořeny regulované ceny, souvisí se samotnou existencí soustav a zajišťováním jejich bezpečného a spolehlivého provozu.

Trh s elektřinou a plynem v ČR funguje na základě nediskriminačního přístupu – každý zákazník může uzavřít smlouvu s kterýmkoli obchodníkem. Při dodržení obchodních podmínek má tedy každý zákazník právo zvolit si svého dodavatele energie a zdarma jej změnit.

Autorka je předsedkyní ERÚ

Autor: Alena Vitásková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video