Demografická bomba tiká, zdraví veřejných financí se začne rychle zhoršovat | E15.cz

Demografická bomba tiká, zdraví veřejných financí se začne rychle zhoršovat

Bankovní rada české centrální banky se zjevně chystá zpřísnit měnovou politiku.
Bankovní rada české centrální banky se zjevně chystá zpřísnit měnovou politiku.
• 
ZDROJ: E15 Michael Tomeš

Jaromír Gec

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Práce do pokročilejšího věku, výrazně vyšší daně a/nebo omezení veřej­ných služeb, popřípadě snížení vý­dajů na sociální dávky, kde největší položku zaujímají starobní důchody. To jsou opatře­ní, z nichž některá – případně jejich kom­binaci – budeme muset přijmout. Vzhledem k předpokládanému vývoji demografie by totiž podle Národní rozpočtové rady došlo při nezměněných parametrech současného systému od 30. let k razantnímu nárůstu ve­řejného dluhu. A to do takové míry, že by kolem roku 2042 dosáhl 100 procent HDP a do roku 2072 téměř 300 procent HDP.

Hlavní problém tuzemských veřejných financí tak není krátkodobý, byť se aktuální debata nutně stáčí k současné energetické krizi a jí vyvolaným (zároveň však dočas­ným) výdajům. Krátkodobý pohled na pro­blematiku veřejných financí však převládá obecně. Nahrává tomu kromě čtyřletého volebního cyklu i poměrně krátký horizont většiny makroekonomických prognóz, kte­rý zpravidla dosahuje pouze několika let. Optikou poměrových ukazatelů vůči no­minálnímu HDP, který v důsledku vysoké inflace rychle roste, se navíc může zdát, že se zase nic tak vážného v tuzemském veřej­ném hospodaření neděje a v nejbližších ně­kolika málo letech ani dít nebude.

Zásadní strukturální nerovnováhu, která se dramaticky prohloubí s nástupem gene­race takzvaných Husákových dětí do důcho­du, v záplavě momentálních krátkodobých krizí nadále přehlížíme. Náraz na dluhovou brzdu (55 procent HDP) by přitom mohl dle NRR přijít ještě předtím, než se efekty stár­nutí populace začnou naplno projevovat, konkrétně v roce 2028. To se navíc spojí (doufejme) i s návratem nízkoinflačního prostředí. Oba faktory bez dalších opatře­ní přispějí k tomu, že se zdraví veřejných financí začne velmi rychle zhoršovat. Na­stane to navíc bez ohledu na to, jestli tady v té době bude nějaká nová nečekaná krize nebo ekonomika bude zrovna zažívat kon­junkturu.

Dlouhodobá neudržitelnost současných parametrů veřejných financí nás tedy nako­nec stejně doběhne, přestože se krátkodo­bým pohledem může jevit celková situace stále relativně příznivě a podstatné nám přijdou spíše jiné problémy. Zajímat by to nás i politiky mělo mimo jiné i proto, že mo­mentálně přes 60 procent ze zhruba 2,5bi­ lionového státního dluhu drží domácí ban­ky, pojišťovny a penzijní fondy.

Autor je ekonom Komerční banky

Autor: Jaromír Gec

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery